Ordens- og Sikkerhetsreglement

Ordens- og Sikkerhetsreglement

Formålet med ordensreglementet er å bidra til samarbeid, trivsel og respekt for hverandre. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet blir best mulig.

Last ned Ordens- og Sikkerhetsreglement her
 
Ordens- og Sikkerhetsreglementet er fundamentert i skipssikkerhetsloven og skipsarbeiderloven, den er til for at elever og ansatte ved skoleskipet Gann sammen kan skape et trygt og godt lærings- arbeids- og fritids- miljø. Reglene bygger også på godt sjømannskap og mange års erfaring med skoleskipsdrift. På skoleskipet er det mange oppgaver og plikter som skal utføres.  Det er mange som går vakter og har rutiner som vedrører skipets sikkerhet og derfor trenger både hvile og ro på forskjellige tidspunkt av døgnet.

Disiplin i omgang med regler, som har til hensikt å ivareta sikkerhet, helse, miljø, ro, orden og renslighet, forutsettes. Det er et mål at hverdagen om bord på Skoleskipet Gann skal bli mest mulig lik den hverdag en møter på et hvilket som helst annet skip i handelsflåten. Det er avgjørende at instrukser for sikkerhet, vakthold, miljø og rutiner blir fulgt.