VG 2: Maritime Fag

VG 2: Maritime Fag

Fra høsten 2007 startet vi opp med VG 2 Maritime Fag med fordypning dekk og maskin.
Opptaksgrunnlag: Fullført 10 årig grunnskole og VG 1 Teknologi- og industrifag (TIF) eller VG 1 Elektrofag.
 

Fordypning dekk

Dette er første trinn på veien mot en utdannelse som dekkoffiser. På denne linjen vil du få både teoretisk og praktisk kunnskap i sjøfartsfagene. VG1Elektro / VG 1 TIF + VG 2 Maritime fag + 2 års lærlingtid vil gi deg fagbrev som matros. Deretter kan du søke deg videre på 2-årig maritim teknisk fagskole. Etter endt maritim teknisk fagskole er du ferdig utdannet til skipsoffiser; Styrmann. Elevene på VG 2-nivå får godkjent sikkerhetskurs for skip og offshore.
 

Fordypning maskin

Etter VG 2 kan du fortsette med 2 års læretid og så løse fagbrev som motormann. Etter at du har fått fagbrev kan du fortsette på 2-årig teknisk maritim fagskole. Fullført teknisk maritim fagskole gir utdannelse som skipsoffiser; Maskinist. Elevene på VG 2 nivå får et godkjent sikkerhetskurs for skip og offshore.

Vi har som mål at du skal få en spesielt grundig teori- og praksisundervisning i og med at vi er på et skoleskip. Som elev på VG 2 maritime fag vil du få god anledning til praksis med maskin- og brovakttjeneste ombord. Du vil også lære om alle andre rutiner på et skip. Derfor får du nå begge fordypningsfagene på VG2 Maritimefag på Skoleskipet Gann.
 

VG 2 undervisningen

Vi har klasserom, elektrolab og verksteds-hall i vårt skolebygg på land. I tillegg så vil du få mye av undervisningen direkte i maskinrommet og på broen om bord. Fordypning dekk får god innføring i bruken av alle tekniske instrumenter som finnes på broen på M/S Gann. De siste årene har skoleskipet spesielt investert i nye tekniske hjelpemidler på broa, bl.a elektroniske kart. Tilsvarende får maskinelevene oppleve en reel hverdag i et moderne maskinrom. Så mye som mulig av opplæringen og praksis vil skje om bord i skoleskipet. Hver dag har du, som elev, plikter og ansvar om bord. Du vil også være ansvarlig for brann- og vaktrunder, som går på turnus blant alle elevene. Når vi er ute på tokt, vil du få gå brovakter og maskinvakter sammen med skipets offiserer.

VG 2: Maritime Fag
VG 2: Maritime Fag
VG 2: Maritime Fag
VG 2: Maritime Fag