Cruise med Skoleskipet Gann

Cruise med Skoleskipet Gann

Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent videregående friskole med utvidet kristen formålsparagraf, eid av USKF (Unge Sjømenns Kristelige Forening). Skolens formål er å danne og utdanne unge mennesker.  I skoleåret bor elevene om bord i skipet, spiser alle måltider i elevmessa og er med på seilinger i inn og utland. 

Skoleskipet Gann har arrangert sommercruise i kristen regi siden 1953. Turene våre er svært populære. I tillegg til det klassiske Nordkappcruiset, som vi stort sett seiler hvert andre år, drar vi til spennende destinasjoner på begge sider av Nordsjøen. En tur med MS Gann er felles opplevelser, som gir en fellesskapsfølelse som varer lenge etter at turen er over.  Cruisevirksomhet om sommeren er helt nødvendig for at skolens mannskap og lærere kan opprettholde sine sertifikater og holde seg faglig og operativt oppdatert. Cruisene er også viktig for skolens økonomi. 
 
Gannturene har for mange blitt et begrep på en ferieopplevelse utenom det vanlige, en ferie med mening og innhold. Som passasjer på MS Gann får du en fantastisk flott opplevelse og du får samtidig del i et meget viktig arbeid.


 

 
Nordkapp 2024

Nordkapp 2024

I 2024 satser vi på den vakreste sjøreisen vi vet om. Strekningen Stavanger - Honningsvåg - Stavanger! 
Les mer om cruiset vårt her. 

Reisevilkår

1. Skulle en tur ikke oppnå tilstrekkelig passasjerantall, forbeholder vi oss retten til å avlyse turen. Det vil bli gitt beskjed i god tid.
 
2. Vi tar forbehold om trykkfeil, program- og prisendringer. Prisen er kalkulert med de priser som var gjeldende ved produksjon av cruiset. Dersom det blir uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av drivstoffpriser eller lignende, forbeholder vi oss retten til å justere prisen.

3. Ansvar: Skoleskipet Gann har intet ansvar over deltagerne og deres bagasje, Skoleskipet Gann har overfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier. Alle passasjerer må kunne håndtere sin egen bagasje, kunne delta i måltider (hente egen mat ved buffet) og delta på eventuelle utflukter uten assistanse. Spesielle behov må opplyses om ved påmelding.

4. Forsikring: Alle passasjerer må ha reiseforsikring. Dersom den reisende ikke er forsikret (eller forsikringen ikke dekker sykdoms-/skadetilfellet) kan ikke Skoleskipet Gann ta på seg ansvar for skade eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under reisen, uansett årsak. Skoleskipet Gann yter den hjelpen som er mulig, men den reisende må selv dekke alle utgifter i forbindelse med sykdommen/skaden, slik som omkostning for lege, sykehus, hjemtransport e.l.

5. Alkohol må ikke nytes om bord.

6. Påmelding og betaling: Påmelding skjer elektronisk via våre hjemmesider eller ved å kontakt Skoleskipet Gann. Etter påmelding betales depositum. Restbeløpet betales senest 6 uker før avreise. Vi sender krav alle innbetalingene.

7. Ved avbestilling gjelder følgende:
• Innen 49 dager før avreise: belastes et gebyr på 2000,- per person (tilsvarende depositum)
• Mellom 48 dager og 15 dager: betales 50 % av reisens totale pris
• 14 dager eller senere før avreise: betales 100 % av reisens totale pris.
Disse vilkårene gjelder selv om den påmeldte ikke har gjort noen innbetalinger. Skoleskipet Gann kan da fakturere dette i ettertid.

8. Avbestillingsforsikring på kr. 1500,- kan tegnes ved påmelding. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles når depositum er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Forsikringen dekker fri avbestillingen ved sykdom/død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Legeattest/dokumentasjon må fremlegges i rimelig tid etter avbestillingen. 

9. Klager: Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til mannskap/reiseleder, i tillegg må det sendes skriftlig, begrunnet klage til Skoleskipet Gann senest fire uker etter hjemkomst.
 
IMG_20160709_131505
Vanlige spørsmål - og svar
En film som viser litt av hva Skoleskipet Gann kan tilby av sommerseilaser, dagseilinger, charterturer og arrangementer!
plussreiser
Skoleskipet Gann og Plussreiser har samarbeidet i flere år om sommerturene våre
rgf-logo_7c60
Gannturene er medlem av Reisegarantifondet. 
Bestille lugar hos oss direkte
Bestille lugar hos oss direkte
Bestille lugar hos oss direkte
Bestille lugar hos oss direkte

Bestille lugar hos oss direkte

Her kan se hvilken lugar som er ledig, og bestille den hos oss direkte. Etterhvert vil det også bli mulig å bestille plass på utfluktene.
Står du fast er det veldig greit om du ringer oss på 51 85 48 70.
Du kan selvsagt fortsatt bestille på vanlig måte - på telefon eller på e-post gannturene@gann.no
Reisevilkår
Reisevilkår
Reisevilkår
Reisevilkår

Reisevilkår

1. Skulle en tur – mot formodning - ikke oppnå tilstrekkelig passasjerantall, må vi forbeholde oss retten til å avlyse turen. Det vil bli gitt beskjed i god tid.

2. Vi tar forbehold om trykkfeil, program- og prisendringer. Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de priser som var gjeldende ved produksjon av cruiset. Dersom det blir vesentlige forandringer forbeholder vi oss retten til å justere prisen, det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av drivstoffpriser eller lignende

3. Ansvar: Arrangørene og skipet har intet ansvar over deltagerne og deres bagasje. Gannturene har overfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier. Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne delta i måltider (hente egen mat ved buffet) og delta på eventuelle utflukter uten assistanse. Spesielle behov må opplyses om ved påmelding.

4. Forsikring: Det anbefales på det sterkeste at alle våre passasjerer tegner reise- og avbestillingsforsikring.

5. Alkohol må ikke nytes om bord.

6. Depositum: Ved påmelding betales depositum på kr. 1500,- per person. Restbeløpet betales senest 6 uker før avreise.

7. Ved avbestilling gjelder følgende: • Innen 49 dager før avreise: belastes et gebyr på kr 1000,- per person. • Mellom 48 dager og 28 dager: tilbakebetales ikke depositum. • Mellom 27 dager og 15 dager: 50 % av reisens totale pris. • 14 dager eller senere før avreise: 100 % av reisens totale pris. Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/ turpris. Gannturene kan da fakturere dette i ettertid.

8. Avbestillingsforsikring: Kr. 1200,- kan tegnes ved påmelding. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositum er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Avbestillingsforsikringen gjør at du slipper å betale noe av cruise prisen, eller noe gebyr dersom: • Avbestillingen skjer mer enn 49 dager før avreise dato. Dette gjelder uansett årsak. • Avbestillingen skjer mindre enn 48 dager før avreisedato og denne gjelder plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Legeattest/dokumentasjon må fremlegges i rimelig tid etter avbestillingen. • Ved avbestillingen pga. andre årsaker, gjelder reglene i punkt 7.

9. Klager: Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til mannskap/reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig, begrunnet klage til Gannturene innen fire uker etter hjemkomst.
plussreiser
Skoleskipet Gann og Plussreiser har samarbeidet i flere år om sommerturene våre
rgf-logo_7c60
Gannturene er medlem av Reisegarantifondet. 
En film som viser litt av hva Skoleskipet Gann kan tilby av sommerseilaser, dagseilinger, charterturer og arrangementer!
11150653_10152754580626120_4124501624740690384_n
Vanlige spørsmål - og svar