Helsesykepleier

tilknyttet skoleskipet Gann.
                                                  
Elever kan snakke med helsesykepleier om helsespørsmål. Hvordan du har det, om venner, familie, kjæreste, rus, seksualitet og identitet + mye mer!
Vi har TAUSHETSPLIKT.
Helsesykepleier kan henvise til lege og psykolog/psykiatrisk sykepleier på Helsestasjon for ungdom i Stavanger. Helsesykepleier kan samarbeide med fastleger, skole, PPT eller andre når du vil/samtykker.
Helsesykepleier på skolen tilbyr også kondomer, graviditetstest, klamydia/gonorétest, resept på p-stav, p-piller og hormonspiral m.m.
Kontortid på skolen hver onsdag kl 9.00-13.00
​Drop-in eller etter avtale. 
Kontakt helsesykepleier
helsesykelplNavn Tone Larsen Obs: ikke send private opplysninger på sms/e-post.
​Helsesykepleier har kontor i andre etg. på skolebygget. 
  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%..
  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesykepleier har taushetsplikt, men ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 
  • Helsesykepleier gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Ved behov kan vi henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.
  • Vi deler ikke ut medisiner (eks: ibux; paracet) og vi skriver ikke erklæring ved sykefravær. Dersom du har 10% fravær i et/flere fag må du kontakte fastlege ved sykdom som gjør at du blir borte fra skolen.

Helsestasjon for ungdom

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på helsestasjon for ungdom i Stavanger: Arne Rettedalsgate 12, 4005 Stavanger, 4 etg. Vi har har drop-in til helsesykepleier. Mer informasjon her:
 
Lege på helsestasjon for ungdom i Stavanger:
Mulighet for legetime til:
  • Underlivsundersøkelse, innsetting/fjerning av p-stav og spiral
  • andre henvendelser angående seksuell helse.
Timebestilling via helsesykepleier på skole/helsestasjon, Helsenorge eller
telefon 900 93 544
Psykolog/psykiatrisk sykepleier på helsestasjon for ungdom i Stavanger:
Tilbyr korttidsoppfølging, ca. 6 samtaler ved lette til moderate psykiske helseplager. Elever kan henvises etter samtale med helsesykepleier på skole/helsestasjon.
 
Nyttige lenker
Sex og samfunn
Alarmtelefonen for Barn og unge 116 111
ung.no
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjonen på Facebook 
TikTok
Instagram
Chat med oss - Mental helse ungdom  
Skolehelsetjenesten%20Gann