Helsesykepleier

tilknyttet skoleskipet Gann.
                                                  
Har du behov for råd og veiledning som har med helse å gjøre? Eller trenger du bare noen å snakke med? Da er kanskje skolehelsetjenesten noe for deg.
Helsesykepleier Tone Larsen, som er tilknyttet skolen har kontor på Helsestasjon for ungdom i Stavanger, Nytorget 1 i Stavanger. Ønsker du time for samtale kan du ta kontakt på sms, tlf 48075940, eller på mail: tone.r.larsen@stavanger.kommune.no 
tone larsen

Du finner meg også på Helse Norge, der du kan skrive direkte meldinger.
Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.
Du kan også benytte vårt generelle tilbud på Helsestasjon for ungdom der vi har drop in, hver mandag og torsdag mellom kl. 13.00 – 17.00.
Vi i skolehelsetjenesten og på Helsestasjon for ungdom, snakker nå med mange ungdommer som er triste, frustrerte og redde på grunn av koronasituasjonen og har derfor laget et skriv med informasjon, da vi forståelig at dette er krevende. Her står det litt om hvor en kan få hjelp og hva en kan gjøre selv for å få det bedre.

Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
Tilbudet er gratis.
Helseykepleier har taushetsplikt. Men ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. Helsesykepleier gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Ved behov kan vi henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Du kan for eksempel snakke med oss om:
personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
søvnvansker, ernæring
stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjons angst, konsentrasjonsvansker
fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
rusmidler, røyk/snus
Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på prevensjon.

Alarmtelefonen for Barn og unge 116 111
ung.no
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjonen på Facebook 

PLAKAT HFU
 
Skolehelsetjenesten%20Gann