Historie

Historie

paa tokt med gannUSKF - HISTORIKK

I 1999 feiret skolen 50 ÅRS jubileum. I den forbindelse skrev tidligere kaptein Knut Kjærstad en flott bok: ”PÅ TOKT MED GANN”. Her finnes informasjon helt fra begynnelsen i 1949 - da skolen startet kurs, og nesten frem til dags dato.  Boka er desverre utsolgt, men kan leses digitalt her.                       

Den 24. januar 1947 var en del menn samlet i kaptein Claus M. Høies hjem i Stavanger og stiftet Unge Sjømenns Kristelige Forening. Det ble allerede i det konstituerende møte fremlagt forslag om å anskaffe et skoleskip til utdannelse av førstereisgutter. Det var kaptein Høie som tok initiativet til dette og hans visjon gikk ut på at en skulle nytte et maskindrevet fartøy for å gi unge gutter et godt grunnlag for sitt yrke på kristelig grunn

Det var ikke før i vinterhalvåret 1949/50 at første kurset kom i gang, og da i samarbeid med Brandbåtane i Sykkylven og Bernt Fauske som hadde hatt noen lignende kurs før krigen. Disse kursene, i alt seks, hvert kurs på to måneders varighet, ble avviklet ombord på M/S Brand IV.  Dette var et motorskip på ca 350 br. reg., tonn bygget i tre i Rosendal i 1939.  Den fikk høsten 1949 innmontert en Crosley diesel hovedmotor på 475 HK.  Samarbeidet ble avviklet med Brandbåtane da USKF høsten 1951 gikk til innkjøp av

D/S GANN.  Kursstyrer var kaptein Rasmus Solholm som var mønstret fører av Brand IV, og kursene ble drevet med 2/3 støtte og etter en plan utarbeidet av Yrkesopplæringsrådet.  Det var i alt 326 elever ombord i Brand IV.  D/S GANN, ex Sandnes, ble bygget i stål ved Stavanger Støberi & Dok i 1903 for Sandnæs Dampskibs Aktieselskab og gikk i mange år nattruten Sandnes - Stavanger - Bergen.

Historiske skolebilder.

Vi har laget en side hvor du kan finne alle elver som har gått på Gann, i alle fall de vi har bilde av. 
I 1953 ble den gamle dampmaskinen skiftet ut med en engelsk dieselmotor «National» på 500 IHK.

I 1953 ble den gamle dampmaskinen skiftet ut med en engelsk dieselmotor «National» på 500 IHK.

I 1953 ble den gamle dampmaskinen skiftet ut med en engelsk dieselmotor «National» på 500 IHK. Denne motoren hadde tidligere stått i en engelsk minesveiper og var brukt bare tre måneder. Den kostet i innkjøp kr 50 000,-, men totale utgifter i forbindelse med demontering og montering, forandring av styrehuset og skorstein kom de totale utgifter på kr 115 000,-. Dette arbeidet var mulig ved en stor innsats fra de ansatte og elevene og ved privat støtte. Skipets tonnasje gikk og opp ved ombygning fra 433 til 461 br. reg. tonn.

Det ble fremdeles drevet to-måneders kurs og skipet opererte mye i Nord Norge med kurs i Honningsvåg, Alta og Stokmarknes m.v.  Yrkesopplæringsrådet støttet med 2/3 av utgiftene.  En del støtte fikk en fra forskjellige kommuner som hadde elever om bord, og elevene betalte kr 150,- for kurset. Noe senere fikk en også kr 150,- pr. elev fra Skibsfartens Arbeidsgiverforening. I noen år drev en også fraktfart med dette skipet, og passasjerfrakt i sommersesongen for å skaffe inntekter. Dette skipet ble nyttet til skoleskip frem til utgangen av 1956 da det ble solgt til Stavanger Skipsopphugging. Antall elever på dette skipet var 1577.

I januar 1957 overtok USKF D/S Vågan ex «Finnmarken» av Vesterålske Dampskipsselskap. Dette skipet ble bygget ved Trondhjems mekaniske verksted i 1912 og var på 1197 br. reg. tonn. Samme verksted bygget også maskinen en trippel ekspansjon på 1400 BHK. Den hadde to kjeler som var oljefyrte ved overtagelsen. Skipet som var bygget for, og gikk i kysthurtigruten, ble ombygget i Gøteborg i 1947 og  

påkostet 2,3 mill. kroner. USKF betalte kr 600 000,- for skipet. Dette skipet fikk også navnet D/S GANN, det betydde en økning i elevantallet og var et rommelig og godt skip som elevene likte godt. Forrommet ble innredet til verksted og postkontoret ble innredet til vaskerom for elevenes tøy. Dette skipet ble benyttet som skoleskip i fire år med et totalt antall elever på 1465. Skipet ble solgt til og levert til N.V. Holland Scheepswerft en Machinehandel, Veersedijk, Hendrik ido Ambacht, Holland for kr 360 000,-. Det som ikke gikk med i salget var innredningen og interiøret i røkesalongen akterut som var meget vakkert, og det skulle tilfalle Sjøfartsmuseet i Bergen ifølge klausul i kjøpekontrakten med Vesterålske. Hele salongen er for lengst montert i Sjøfartsmuseet og tar seg godt ut.

I slutten av november 1960 tok USKF - Rogaland Sjøguttskole over M/Y Marina, ex «Brand VI», ex «Cort Adeler». Dette skipet var opprinnelig bygget som privat lystyacht for en amerikaner ved navn C.K.G. Billings, New York og fikk navnet M/Y VANDIS. Den ble bygget ved Fried, Krupp Germaniawerft AG, Kiel i 1923/24. Den hadde 2 stj. Krupp diesel hovedmotorer hver på seks sylindrer fire takts, hver på 825 BHK - to propeller. Skipet ble i senere år ombygget ved Greåker mek. verksted 1949/50 og ved Bolønes verft i Molde i  1954 og var ved overtagelsen på 1604 br. reg. tonn. Den hadde internasjonalt passasjersertifikat på inntil 200 passasjerer. Skipet som lå i opplag i Moss ble av forsikringsselskapene Viking og Neptun solgt for ca kr 1 350 000. Skipet fikk navnet M/Y GANN og ble nyttet som skoleskip fra januar 1961. Dette skipet, som av mange ble oppfattet som Norges flotteste skoleskip, hadde stor fin spisesal og flere salonger. Elevene fikk bo i 1 og 2 manns lugarer med vasker og innlagt kaldt og varmt vann. Flere av kursene hadde over 100 elever.
I 1953 ble den gamle dampmaskinen skiftet ut med en engelsk dieselmotor «National» på 500 IHK.
Ombygging av skipet

Ombygging av skipet

I november 1977 ble det ved vanlig overhaling av babord hovedmotor oppdaget brest i veivtappen som bevirket at den ble kondemnert av Norske Veritas og Skipskontrollen. Det viste seg meget vanskelig å få en maskinaksel og det var bare to tyske verksteder som gav tilbud, og når en regnet med demontering og montering ville dette beløpe seg til ca 1,2 til 1.3 mill. kroner. I tillegg kom problemet med at en måtte regne med langt opphold på verksted uten å kunne drive kurs. Antall elever på M/Y GANN fra jan. 1961 til april 1978 var 4320.

Skipsreder Simon Møkster i Stavanger kom da med tilbud om at USKF kunne få kjøpe M/S Vikingfjord ex «Sandnes» som lå i opplag. Det ble hurtig inngått avtale med Møkster om overtagelse og denne var også villig til å overta M/Y GANN. M/S Vikingfjord ble av USKF overtatt i dokken til Georg Eides Sønner i Høylandsbygd etter bunnbesiktigelse 9. februar 1978. USKF hadde da inngått en meget gunstig avtale med dette verftet om  en ombygging av skipet tegnet og lagt til rette av Arvid L. Hagen, Stavanger. Båtdekket ble forlenget. Akterluken tatt bort og dekket flusjet og på A-dekket ble innebygget en spisesal for 180 personer. Byssa ble utvidet og innebygget ny sterris. Skipet fikk nye livbåter og nye davider. I forrommet ble innmontert kjøle- og fryserom.  
M/S Vikingfjord ble innkjøpt for kr 1 300 000,-

M/S Vikingfjord ble innkjøpt for kr 1 300 000,-

I aktersjakten på B-dekk ble innmontert 4 dusjrom og i hele skipet ble der montert automatisk brannvarslingssystem - kobbelsløyfet Autronica med termokontakter i alle lugarer og rom.

M/S Vikingfjord ble innkjøpt for kr 1 300 000,- og ombygget med omlag samme beløp slik at den totalt kom på ca kr 2 600 000,-. Simon Møkster var også villig å la skolen få nytte M/Y GANN som skoleskip til «Vikingfjord» var ferdig på verftet etter ombyggingen den 30. april. Noen dager etter kunne elever og utstyr flyttes over. «Vikingfjord» fikk da navnet M/S GANN og under ombyggingen øket brutto tonnasje fra 1500 til 1534. Skipet ble opprinnelig bygget ved Nyland Verksted i Oslo i 1950 for Sandnæs Dampskibs Aktieselskap som M/S Sandnes og gikk i nattruten Sandnes - Stavanger - Bergen fra 1. april 1950 til utgangen av 1974. Den har en svensk bygget Atlas Polar hovedmotor på 11800 BHK og var oppe i 16 - 17 knops fart som ny. Økonomisk fart som skoleskip 13 knop. Dette skipet ble som nytt berømmet som kystens vakreste skip, og en tør påstå at det ikke ble ringere etter ombygningen i 1978.

I 1979 bevilget Rogaland Fylkeskommune et ekstratilskott til skolen på kr 200 000,- til nedbetaling av gjeld, og bevilget samtidig 7,5% av godkjent budsjett til drift av skolen fra og med 1979.

Det ble etter hvert snakk om å skifte skip igjen, og rederiet godtok at skolen skulle satse på å kjøpe hurtigruten "Ragnvald Jarl" som nå var til salgs. Salget av "Gann" gav 6, 1 millioner og prisen for "Ragnvald Jarl" ble fastsatt til 9, 3 millioner kroner. Den 9. september 1995 ble ex. M/S Ragnvald Jarl overtatt av USKF direkte fra hurtigrutetrafikk.

Vårt nåværende skip, ex. M/S Narvik, ble også overtatt direkte fra hurtigrutedrift 21. februar 2007. Det jobbes enda med med finansiering av båten som ble kjøpt for 62 milllioner kroner. Fra 1. mars 2008  har skolens navn vært: Skoleskipet Gann.

Skoleskipet GANN hadde i mange år fast stasjon i Pyntesundet mellom Buøy og Engøy i Stavanger faktisk i en 10-årsperiode. Men så ble der bygget bro mellom disse øyene og skipet måtte da flyttes til Tømmerodden også på Buøy. Der på leiet grunn fra Stavanger kommune, ble bygget kaianlegg for skipet og oppført et undervisningsbygg på 460 kvadratmeter i to etasjer.

i 2007 overtok Gann hurtigruteskipet "Narvik" , og det er det skipet vi bruker i dag.
M/S Vikingfjord ble innkjøpt for kr 1 300 000,-
KURSENES LENGDE:

KURSENES LENGDE:

USKF har drevet under navnet Rogaland Sjøguttskole 2-måneders kurs fra starten og til utgangen av 1961. 11 ukers kurs fra 1962 til og med 1966 (8 + 3 uker). 3-måneders kurs fra 1967 da en også fikk ny undervisningsplan godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet.

Skolens navn ble endret til Rogaland Sjøaspirantskole fra 1972.

Elevene betalte kr 150,- pr. kurs til og med 1961 da også støtten fra kommunene falt ut i og med at staten overtok deres andel.

Skibsfartens Arbeidsgiverforenings tilskudd som i de fleste år gikk ut på kr 150,- pr. elev gikk ut fra og med 1960 og staten overtok.

I mange år ble støtten fra staten utbetalt gjennom Handelsdepartementet - en sekkpostbevilgning som ble bestyrt ved et 3-manns utvalg.

Senere kom Sjøaspirantskolene under Kirke- og undervisningsdepartementet (KUD) og fra og med 1971 støttet ved Lov om private skoler av 6. mars 1970. De private sjøaspirantskolene fikk dermed sin støtte redusert til 85% av godkjent budsjett. Siden 1979 har også Rogaland Fylkeskommune støttet skolen med 7,5 % av godkjent budsjett. Skolen utvidet i 1983 til halvårig grunnkurs etter fagplan godkjent av KUD.

Nye krav til sjømannsutdanning gjorde at skolen allerede i 1990 utvidet til ettårig grunnkurs. Skolen hadde også egen bysselinje fra til 1994. I 1991 ble det opprettet en rektorstilling. Med Reform -94 fikk skolen godkjenning som videregående skole. Skolen skiftet navn til Rogaland videregående sjøaspirantskole. En stor utfordring og en klar kompetanseheving. 

I 1968 bygget skolen et nye kaianlegg på Tømmerodden, samt et undervisningsbygg i to etasjer. Her er plass til flere klasserom, verksted, tømmerverksted, aktivitetssenter, vifterom, lagerrom, dusjanlegg, vaskeri, tørkerom, strykerom, toaletter og administrasjonskontorer. Tomten har også gitt plass til naustopptrekk av båter, fotballbane og parkeringsplass.

Skoleskipet Gann var tidlig ute med å ta inn jenter. Dette er et pluss for miljøet ombord og et viktig steg fremover. Gann er et av to skoleskiptilbud som er igjen i Norge, for den som søker en maritim utdannelse. Skoleskipet Gann har blitt et kvalitetsbegrep som får honnør fra offentlig skoleverk, maritimt miljø og rederstanden.

Siden starten har ca. 10 500 elever gått på skoleskipet Gann. Skolen har i dag  60 elever på VG1 Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) og 60 elever på VG2 Maritime fag. Fra 1973 har elevene også fått brann- og havarivernkurs.

Skoleskipet Gann har siden 1953 vært benyttet til passasjertrafikk/cruisefart i sommerferien, både utenlands og langs Norskekysten til Nordkapp. Turene er en viktig del av driftsinntektene.