Kontakt Skoleskipet Gann

Kontakt Skoleskipet Gann

Administrasjonen har åpent mandag til fredag kl 08.30-15.30
Uke 29 og 30 er kontoret stengt. 

telefonTlf:  +47 51 85 48 60
M/S Gann:  +47 51 85 48 65

epostpost@gann.no

kartTømmerodden 1
N-4077 Hundvåg


Org.nr: 970 230 459

Kontonummer: 2801 50 07739
IBAN: NO2528015007739
SWIFT (BIC): SPSONO22


WEBMAIL FOR ANSATTE
 
 

Ledergruppen

Geir Danielsen
Daglig Leder
Bernt Jarl Berge
Kaptein
Jan Inge Vik
Skoleleder
Ove Tveit
Stuert / Kommersiell leder
Terje Haugvaldstad
Adm. Maskinsjef
Bjørn Langåker
Overstyrmann
Dag Skulbru
Studieinspektør
Elisabeth Rydland
Økonomileder / ass. PFSO
Sigbjørn Harboe
Teknisk Inspektør

Kontaktlærere 2021/22

Arne Nordbø
Kontaktlærer VG1 Elektro A
Luna Brodersen
Kontaktlærer Vg1 Elektro B
Svein Christensen
Kontaktlærer VG1 TIF A
Ivar Nesvåg
Kontaktlærer VG1 TIF B
Kai Elstad Lien
Kontaktlærer VG2 Maritime Fag A
Thomas Helgeland
Styrmann/ Kontaktlærer VG2 Maritime Fag B
Leif Arne Kalleland
Lærer / Kontaktlærer VG2 Maritime fag C
Per Inge Worren
Allmennlærer / Kontaktlærer VG2 Maritime Fag D
.
Kristine Gausel
Sosialrådgiver

Administrasjon

Tore Lending
Studierådgiver / PFSO
Elisabeth Gilje Rørtvedt
Reisekonsulent - Gannturene
Åsmund Johansen
Arrangementskoordinator
Øyvind Tjervåg
Elektriker / IT-ansvarlig
Nils Sørskår
Administrasjonskonsulent
Siv Helen Soppeland Jacobsen
Administrasjonskonsulent