Inntaksreglement

1. Orden/oppførsel
2. Fravær
3. Karakterer
4. Geografi (hvor du kommer fra)
5. Kjønn  

Ordensreglement

Sikkerhetsreglement