10398070 10152098872471120 4453383946270581685 nInntaksreglement - kortversjon

1. Orden/oppførsel
2. Fravær
3. Karakterer
4. Geografi (hvor du kommer fra)

Inntaksreglement - i sin helhet 
Sikkerhetsreglement
Ordensreglement