FAQ

Hvordan søker jeg på Gann?
Du må søke på vårt søknadsskjema. Fyll ut skjemaet og trykk "send søknad". 
Vi gjør opptaket på grunnlag av 1. halvårsvurdering og standpunktkarakterer fra 8. og 9. trinn (avgangsfagene) - orden/adferd/fravær må være med. Hvis du har avsluttet ungdomsskolen, Vg1 TIP/Vg1 TIF/Vg1 Elektro tidligere år, er det vitnemål/kompetansebevis som legges til grunn ved inntaket. 

Elever som søker VG 2 må ha godkjent helseattest før de skal ut i lære. Er du i tvil om du kan få dette pga din helsemessige tilstand, anbefaler vi deg å kontakte sjømannslege før du begynner denne utdannelsen.
Vi krever ikke slik attest, men mener det er viktig å informere om dette før du tar maritim utdanning. Får du ikke godkjent helseattest nå, vil du kanskje ikke få det senere heller?

Hvorfor må jeg søke på vigo?
Alle elever som søker til videregående opplæring må søke på vigo for ikke å "falle utenfor systemet". De som bor i Rogaland fylke vil finne oss (Skoleskipet Gann) på Vigo og må søke der. For å bli prioritert i vårt inntak, må du sette Skoleskipet Gann som 1. valg i Vigo. Bor du en annen plass i landet, vil du ikke nødvendigvis finne oss på Vigo, men du må allikevel søke på skoler i ditt fylke. Husk at du alltid må søke på vårt skjema, uansett. 

Hvem kan søke?
Vår konsesjon sier at vi bare kan tilby skoleplass til rettighetselever. Du må derfor være rettighetselev for å kunne få skoleplass hos oss.   Dersom du er i tvil om du er rettighetselev, se punktene under: Vi tar kun inn fulltidselever på Gann.

Du har rett til vanlig videregående opplæring i tre år. Dersom du gjør et omvalg (bytter program) har du rett til et ekstra år. Du kan også ta to "venteår" i løpet av opplæringen uten å miste retten. Du må bruke retten til videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på fem år. Du må også bruke retten innen utløpet av det året du fyller 24 år. 

Hva er fristen for å søke på Gann?
Søknadsfristen vår er 01.mars

Bekreftelse på mottatt søknad
Alle som søker skoleplass hos oss, får bekreftelse på oppgitt e-post. 

Hvem er skoleskipet Gann for?
Vi tar inn gutter og jenter fra hele landet som ønsker en fremtid innen maritim virksomhet. Vi har elever som er bestemte på å bli sjøfolk mens andre er usikre og ønsker å prøve det.

Hvor mye koster det å gå på Gann?
Se Viktig informasjon under Skole

Får jeg bostipend når jeg går på Skoleskipet Gann?
Ja, alle får bostipend.

Hva er gjennomsnittskarakteren for å komme inn på Gann?
Gjennomsnittskarakteren varierer fra år til år. Det bestemmes av hvor mange og hvem som søker.

Må jeg bo om bord på Gann?
Ja, i løpet av skoleåret skal alle elevene bo om bord på Gann. Hvis en elev ikke har vakthelg kan en søke om helgepermisjon. Som elev har du vakthelg ca. hver 8. helg.
Elevene bor på enkellugar. Vi har tre lugarkategorier til elevene våre og dere kan ønske hvilken lugartype dere vil ha, men det er ikke sikkert at ønsket blir invilget. Vi fordeler lugar etter flere kriterier, som f.eks hvor i landet du bor, når du søker, hvilken klasse du går i osv. 

Må jeg være kristen for å gå på Gann?
Skolen er en kristen videregående skolen, men man må ikke være kristen for å gå her. Hver morgen møter alle til informasjonssamling hvor det også blir holdt en liten andakt/ord for dagen. Enkelte kvelder  og på tokt har vi arrangement/samlinger som er obligatoriske.

Hvordan og hvor skjer undervisningen på Gann?
Vi følger vanlig fagplan og har både teori og praksis. Teorien blir holdt i klasserom på land eller om bord. Praksisen blir holdt på dekk og i maskinen, og på verksted og elektorlab. på land.
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ