Skoleskipet-Gann-logo-horisontal
Danning og utdanning i et maritimt miljø
Skoleskipet-Gann-logo-horisontal

Et spennende år på Skoleskipet Gann!

VG 1: Elektrofag med maritim, mekanisk fordypning

VG1 elektrofag er også inngang til Maritime fag. Maritim sektor er i stor endring og elektrisk drift på skip blir mer og mer utbredt. Skoleskipet Gann vil gi elevene kompetanse som er etterspurt hos morgendagens sjøfolk, vi tilbyr derfor også  VG1 Elektro- m/YFF i TIP/maritime fag som inngang til maritime fag.  


VG 1: Elektrofag 
Opptakskrav: Fullført 10-årig grunnskole. 

Elektrofag-undervisningen
Vi har klasserom, elektrolab og verkstedshall i vårt skolebygg på land. I tillegg får du en del av undervisningen direkte i arbeidet ombord, hvor elevene både får instruksjon og en del direkte arbeidspraksis ved å delta i vedlikehold særlig med tanke på det elektriske annlegget om bord. VG1 Elektro- deltar også i yrkesfaglig fordypning i typisk mekaniske fag som dreiing og sveising. 
elektro%20ill
bok

Skole

Skoleskipet Gann- Danning og utdanning i et maritimt miljø. Velkommen til et spennende skoleår på skoleskipet M/S Gann!
bat

Cruise

 Hos oss står fellesskapet, miljø og gode opplevelser i fokus, både om bord og i land på spennende steder. Når er det din tur til å blir med?
man

Maritime konvensjonsfag

Skoleskipet Gann arrangerer kurs for skipsnæringen