VG 1: Elektrofag med maritim, mekanisk fordypning

VG1 elektrofag er også inngang til Maritime fag. Maritim sektor er i stor endring og elektrisk drift på skip blir mer og mer utbredt. Skoleskipet Gann vil gi elevene kompetanse som er etterspurt hos morgendagens sjøfolk, vi tilbyr derfor også  VG1 Elektro- m/YFF i TIF/maritime fag som inngang til maritime fag.  


VG 1: Elektrofag 
Opptakskrav: Fullført 10-årig grunnskole. 

Elektrofag-undervisningen
Vi har klasserom, elektrolab og verkstedshall i vårt skolebygg på land. I tillegg får du en del av undervisningen direkte i arbeidet ombord, hvor elevene både får instruksjon og en del direkte arbeidspraksis ved å delta i vedlikehold særlig med tanke på det elektriske annlegget om bord. VG1 Elektro- deltar også i yrkesfaglig fordypning i typisk mekaniske fag som dreiing og sveising. 
VG 1: Elektrofag med maritim, mekanisk fordypning
VG 1: Elektrofag med maritim, mekanisk fordypning
VG 1: Elektrofag med maritim, mekanisk fordypning
VG 1: Elektrofag med maritim, mekanisk fordypning