USKF

USKF

Foreningen Unge Sjømenns Kristelig Forening (USKF) ble stiftet i 1947, og driver i dag Skoleskipet Gann og Gannturene.

Ønsker du å motta informasjon om hva som skjer på M/S Gann i løpet av året, kan du verve deg som medlem i USKF. Det koster kr 250,- per år. Ring oss eller send en e-post dersom du ønsker å bli medlem.

USKF har også sin egen kvinneforening som arbeider for at studentene skal ha det best mulig om bord. Hvert år blir det arrangert basar hvor alle inntektene går til studentene på Gann. Deres støtte med utstyr på lugarene og utstyr til fritidsaktiviteter blir satt stor pris på av studenter og ansatte. 

Ønsker du å gi en gave til Skoleskipet Gann sitt arbeid kan du bruke kontonummer: 2801 50 07739. Merk betaling med "Gave". 

Er gaven på over 500,- kroner kan du få skattefradrag  For å oppnå skattefradrag må vi innberette gaven til skatteetaten. Det gjøres ved årsskifte og vi vil trenge ditt person nummer for å gjøre dette.
Styret består av:
Styret består av:

Styret består av:

Øyvind Bårdsen
Sissel Nord Nilsen
Haakon Kessel
Gunn-Marit Lygre
Geir Berge
Kristine Indiana Mikalsen (ansattes representant)
Geir Fridtjof Foldøy (1. varamann)
Olaus T. Bjuland (2. varamann)
Torstein Haukalid (3. varamann)
Kai Elstad Lien (ansattes repr. for undervisningspersonell, uttalerett- ikke stemmerett)
Cecilie Notvik (repr. for øvrig personell, uttalerett- ikke stemmerett)
Emil André Myksvoll (elevrepresentant- uttalerett- ikke stemmerett)
Bjarne Bjørnsen (Rog. fylkes observatør, uttalerett- ikke stemmerett)

Oppdatert etter USKF årsmøte april 2022. 
Styret består av: