USKF

USKF

Foreningen Unge Sjømenns Kristelig Forening (USKF) ble stiftet i 1947, og driver i dag Skoleskipet Gann og Gannturene.

Ønsker du å motta informasjon om hva som skjer på M/S Gann i løpet av året, kan du verve deg som medlem i USKF. Det koster kr 250,- per år. Ring oss eller send en e-post dersom du ønsker å bli medlem.

USKF har også sin egen kvinneforening som arbeider for at studentene skal ha det best mulig om bord. Hvert år blir det arrangert basar hvor alle inntektene går til studentene på Gann. Deres støtte med utstyr på lugarene og utstyr til fritidsaktiviteter blir satt stor pris på av studenter og ansatte. 

Ønsker du å gi en gave til Skoleskipet Gann sitt arbeid kan du bruke kontonummer: 2801 50 07739. Merk betaling med "Gave". 

Er gaven på over 500,- kroner kan du få skattefradrag  For å oppnå skattefradrag må vi innberette gaven til skatteetaten. Det gjøres ved årsskifte og vi vil trenge ditt person nummer for å gjøre dette.
Styret består av:
Styret består av:

Styret består av:

Øyvind Bårdsen (Styrets leder)
Sigbjørn Turøy 
Haakon Kessel
Gunn-Marit Lygre 
Geir Berge 
Kristine Indiana Mikalsen 
Olaus Trygve Bjuland (1. varamann)
Torstein Haukalid (2. varamann)
Hans Olav Holmen (3. varamann)
Paul Berland (ansattes repr. for undervisningspersonell, uttalerett- ikke stemmerett)
Sven Terje Haugvaldstad (Repr. for øvrig personell, uttalerett- ikke stemmerett)
Johannes Svendsen (elevrepresentant- uttalerett- ikke stemmerett)
Bjarne Grefstad (Rog. fylkes observatør, uttalerett- ikke stemmerett)
Styret består av: