USKF

USKF

Foreningen Unge Sjømenns Kristelig Forening (USKF) ble stiftet i 1947, og driver i dag Skoleskipet Gann og Gannturene.

Ønsker du å motta informasjon om hva som skjer på M/S Gann i løpet av året, kan du verve deg som medlem i USKF. Det koster kr 250,- per år. Ring oss eller send en e-post dersom du ønsker å bli medlem.

USKF har også sin egen kvinneforening som arbeider for at studentene skal ha det best mulig om bord. Hvert år blir det arrangert basar hvor alle inntektene går til studentene på Gann. Deres støtte med utstyr på lugarene og utstyr til fritidsaktiviteter blir satt stor pris på av studenter og ansatte. 

Ønsker du å gi en gave til Skoleskipet Gann sitt arbeid kan du bruke kontonummer: 2801 50 07739. Merk betaling med "Gave". 

Er gaven på over 500,- kroner kan du få skattefradrag  For å oppnå skattefradrag må vi innberette gaven til skatteetaten. Det gjøres ved årsskifte og vi vil trenge ditt person nummer for å gjøre dette.

VEDTEKTER FOR USKF
Styret består av:

Styret består av:

Geir Berge, Styreleder
Sissel Nord Nilsen, Nestleder
Øyvind Bårdsen, styremedlem
Geir Fridtjof Foldøy, styremedlem
Celius Eidesvik, styremedlem
Torstein Haukalid 1. vara
Kjell Reidar Hetland 2. vara
Elisabeth D. Bjerga 3. vara
Kristine Indiana Mikalsen Ansattes rep.
Tore Lending Ansattes vara rep.
Representant for undervisning, Kai Elstad Lien
Representant for øvrige ansatte: Cecilie Notvik
Elevrådsleder 

Oppdatert etter USKF årsmøte april 2023. 
Styret består av: