USKF

USKF

Foreningen Unge Sjømenns Kristelig Forening (USKF) ble stiftet i 1947, og driver i dag Skoleskipet Gann og Gannturene.

Ønsker du å motta informasjon om hva som skjer på M/S Gann i løpet av året, kan du verve deg som medlem i USKF. Det koster kr 250,- per år. Ring oss eller send en e-post dersom du ønsker å bli medlem.

USKF har også sin egen kvinneforening som arbeider for at studentene skal ha det best mulig om bord. Hvert år blir det arrangert basar hvor alle inntektene går til studentene på Gann. Deres støtte med utstyr på lugarene og utstyr til fritidsaktiviteter blir satt stor pris på av studenter og ansatte. 
Styret består av:

Styret består av:

Mirjam Ydstebø (leder)
Anne Kristin Bruns
Øyvind Bårdsen
Sigbjørn Turøy
Christian Riska, Ansattes representant
Vara:
1. Haakon Kessel
2. Johne Varland
3. Hans Olav Holmen

Ansattes vara representant er Eliabeth Gilje Rørtvetd. 
Skipets kaptein (uttalerett - ikke stemmerett)
Skoleleder (uttalerett - ikke stemmerett)
Paul Bent Berland (Ansattes repr. for undervisningspersonell, uttalerett - ikke stemmerett)
Sven Terje Haugvaldstad (Ansattes repr. for øvrige ansatte, uttalerett - ikke stemmerett)
Elevrådsrepresentant, uttalerett - ikke stemmerett)
Rogaland fylkes observatør, uttalerett - ikke stemmerett

Oppdatert 21.03.2019
Styret består av: