10.nov.21

Vi har to ledige stillinger

Vi har to ledige stillinger

100% stilling som reparatør og TIF-lærer. 100% stilling som 1. maskinist med undervisning

Vi er stolte over at vi, i over 70 år, har gitt opplæring til hundrevis av unge sjøfolk og lærlinger som har valgt seg jobb i den maritime næringen.
Vårt hovedoppdrag er å gi førsteklasses maritim opplæring. Hovedverktøyet vårt er å bruke et operativt skip som er klasset og klart, med et erfarent mannskap og lærere, som har nødvendige sertifikater og pedagogisk kompetanse. Skoleskipet Gann ønsker å gi unge mennesker danning og utdanning i et maritimt miljø hvor faktorer som fremmer sosial kompetanse, helse og trivsel har stor plass.
 
Visjon 
Gi lyst på livet og evne til å mestre det! 
 
Verdier som skal kjennetegne vår organisasjon 
Trygghet – Tilhørighet – Mestring – Anerkjennelse 
  

Reparatør og TIF-lærer 

På Skoleskipet Gann får du anledning til å bygge en maritim karriere og utvikle deg som TIF-lærer. Maritime kurs og praksis får du hos oss!  
 
Kompetanse- og ferdighetskrav
Praktisk erfaring fra arbeidslivet. Vi ser helst at du har bakgrunn fra sveising eller som industrirørlegger (med fagbrev og/eller sertifikater).  
Pedagogisk utdanning/kvalifikasjoner til å undervise i VG1 Tekniske Industrielle Fag. 
Gyldig helseattest for sjøfolk (kan ordnes mot slutten av tilsettingsprosessen). 
Vi ser etter en person som kan jobbe selvstendig og i team, og som liker å arbeide med ungdommer. 

Ansvar og arbeidsoppgaver: 
Undervisning i programfagene på VG1 TIF. 
Deltakelse i drift & vedlikehold sammen med maskinavdelingen på skipet.  
Deler av det praktiske arbeidet utføres sammen med elever. Stillingen medfører også vakter på skipet.  
  

1.maskinist – med undervisning 

Kompetanse- og ferdighetskrav: 
Utdanning som maskinist med M2-sertifikat, eller høyere.  
Kompetanse innen nyere fremdriftssystemer vil bli vektlagt.
 
Relevante sertifikater for handelsflåten. (Grunnleggende sikkerhetskurs, Sikringsplikter, Redningsfarkoster, passasjer- og krisehåndtering). 
 
Pedagogisk utdanning, alternativt være villig til å påbegynne PPU innen to år etter tiltredelse. 
Vi ser etter en person som kan jobbe selvstendig og i team, og som liker å arbeide med ungdommer. 
 
Ansvar og arbeidsoppgaver: 
Stillingen inngår i et team på tre tilsvarende stillinger som alle har både undervisningsoppgaver i de maritime konvensjonsfagene (hovedsakelig på VG2), og deltar i drift & vedlikehold av skipet.  Deler av det praktiske arbeidet utføres sammen med elever. Stillingen medfører også vakter på skipet.  

For begge stillingene: 
Alle ansatte i videregående skoler må fremvise politiattest. Søker må identifisere seg med skolens kristne profil. Det forventes en positiv og åpen innstilling, fleksibilitet og vilje til videreutvikling- samt vilje til handling!  
 
Ta kontakt med Maskinsjef Sven Terje Haugvaldstad, mob: 951 777 54, dersom du ønsker mer utfyllende informasjon om stillingene.
  
Søknadsfrist:
 1.  desember 2021. Tiltredelse etter avtale. 
 
 Kvinner med ønsket erfaring og kompetanse oppfordres særskilt til å søke.
 Søknad med relevante papirer sendes på e-post til: post@gann.no  
  
 Om Skoleskipet Gann
Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent, videregående friskole innen det maritime utdanningssystemet med utvidet kristen formålsparagraf. Skoleskipet eies av Unge Sjømenns Kristelige Forening, og har sin base på Buøy like utenfor Stavanger sentrum. Skolen har 135 elever, fordelt på Vg1 Elektrofag, VG1 TIF og VG2 Maritime fag. Søkningen til skolen er god, og elever fra Skoleskipet Gann er ettertraktede lærlinger i maritime virksomheter. Elevene kommer fra hele landet og bor om bord på skipet. I sommersesongen benyttes MS Gann i cruisetrafikk i inn- og utland. Foruten selve skipet har vi et skolebygg med nye klasserom, verksted og kontorer.

Til jul 2021 blir vi ferdige med hybridisering av MS Gann (diesel/elektrisk framdrift) hvilket vil gi oss muligheten til å gi undervisning og opplæring innen ny teknologi. Dette er en teknologi som allerede i stor grad er tatt i bruk av rederiene. Men det skjer en stadig utvikling hvor Skoleskipet Gann ønsker å ta del. Vårt mål er å gi opplæring i verdensklasse. Og vi er klar over at vi alltid vil, og skal være underveis med å nå dette målet.
Vi har to ledige stillinger

Flere nyheter

ØVELSE!
13.jun.24

ØVELSE!

ØVELSE, ØVELSE! Det blir mye aktivitet rundt skipet i dag 13. juni 24. Politiet og Skoleskipet Gann samarbeider om en øvelse. Det kan hende det blir både båter og biler rundt skipet.
ØVELSE!
Undervisningsstilling
06.jun.24

Undervisningsstilling

Vi har ledig stilling som lærer
Undervisningsstilling
Årsmøte i USKF -referat
16.apr.24

Årsmøte i USKF -referat

Årsmøtet for Unge Sjømenns Kristelige Forening ble avholdt 9. april 2024 kl 18.00 om bord på MS GANN
Årsmøte i USKF -referat