27.mai.22

Varsel om drivstofftillegg for Gannturene 2022

Varsel om drivstofftillegg for Gannturene 2022

I likhet med alle andre - opplever vi for tiden en stor økning i drivstoffprisene. Slik det ser ut til nå, har vi hatt en økning på over 80% siden vi fastsatte prisene for cruisene tidlig høst 2021. Hovedgrunnen til prisøkningen er energimangelen i Europa bl.a. grunnet krigen i Ukraina.

Vi må dessverre derfor melde at det vil komme et pristillegg på sommerturen – 650 kr per person på cruiset til Vesterled og 950 kr per person på cruiset til Nordkapp. Det endelige beløpet vil kunne bli lavere dersom det kommer et kraftig fall i drivstoffprisene.
 
Gannturene er en sentral del av totaldriften på Skoleskipet Gann, hvor hovedformålet er at inntjening på turene skal gi tiltrengte midler til skole og skip. Pristillegget er derfor nødvendig for å dekke inn deler av våre økte drivstoffutgifter for sommerturene.  Selv med dette pristillegget vil vi likevel bli påført et betydelig inntektstap dette året.
 
Vi har stor forståelse for at dette tillegget kommer svært ubeleilig, og at det ikke er lagt inn i planene deres. Økte energi- og drivstoffpriser rammer oss alle i en eller annen form, og vi kan bare konstatere at dette er en kjempeutfordring på verdens basis.
 
På Skoleskipet Gann ønsker vi å lage gode og fleksible ordninger for betaling av dette tillegget. Vi kommer til å sende ut krav om tillegget senest en uke før avgang - og siste forfall vil ikke være før i slutten av august. Trenger du å dele opp beløpet, eller du behøver utvidet betalingsfrist, kan du ta kontakt med oss for å finne en god løsning.
 
Vi henviser til punkt 2. i reisevilkår for Skoleskipet Gann (på våre hjemmesider og i katalogen) og til Pakkereiselovens § 19 om uforutsette økninger i transportpriser. 
 
Pakkereiseloven pålegger oss ellers å sende dette varselet om tillegg senest 20 dager før turstart. 
 
Alle påmeldte passasjerer har fått denne meldingen enten på e-post i dag, eller i brev som er sendt i dag 27. mai 2022. 
 
Stavanger 27. mai 2022

 
Geir Danielsen
Daglig leder
 
Varsel om drivstofftillegg for Gannturene 2022

Flere nyheter

Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann
27.mai.22

Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann

Maskinsjefen er del av virksomhetens ledergruppe, og er leder med personaloppfølging for maskinavdelingens 12 ansatte.
Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann
Referat fra Årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)
01.jan.01

Referat fra Årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)

20. april 2022 var det årsmøte i USKF - samlet om bord på MS Gann for første gang etter Korona.
Referat fra Årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)
På treningstokt med hybridskip!
06.mai.22

På treningstokt med hybridskip!

Hybridiseringsprosjektet vårt begynner å bli ferdig og vi er nå i en viktig test- innjusteringsfase. På det lange treningstoktet vi hadde i april og mai fikk vi testet nyvinningen på en ordentlig langfart.
På treningstokt med hybridskip!