12.nov.19

Pressemelding

Pressemelding

6,4 millioner kroner til skoleskipet Gann! Regjeringspartiene KrF, Høyre, FrP og Venstre har gjennom forhandlinger på Stortinget sikret midler og gir 6,4 millioner til skoleskipet Gann og hybridiseringsprosjektet.


Dette prosjektet imøtekommer regjeringens satsing på grønn skipsfart i tillegg til å bidra til at den maritime utdanningen blir tilpasset den nye teknologiske virkeligheten i næringen. Skoleskipet Gann vil med støtte til prosjektet kunne fortsette med sin målsetning om å tilføre kompetent personell til den maritime næringen.

Skal Norge beholde posisjonen som stormakt på havet må vi være i forkant både når det gjelder teknologi og kompetanse. Ny teknologi må utvikles og tas i bruk, og den digitale maritime kompetansen må bli høyere. Skoleskipet er en del av løsningen!

Skoleskipet Gann er en privatskole med utvidet kristen formålsparagraf som tilbyr en unik videregående utdanning innenfor maritime fag. Elevene kommer fra hele landet. De bor ombord i skipet og får erfaring med hvordan livet på sjøen er. Store deler av praksisen foregår på båten som er skolens viktigste pedagogiske virkemiddel. Elevene går vakter, står til rors og har maskinvakt, samt får innsikt i, og erfaring med hva det innebærer å drifte et skip. Denne erfaringen bidrar til at Gann-elevene er svært etterspurte som lærlinger hos rederiene og erfaringsmessig får alle læreplass.

 

Skoleskipet Gann ønsker å tilby elevene den beste utdanningen og være dagsaktuell. Derfor jobber de nå med et hybridiseringsprosjekt. Ved ombygging og hybridisering vil Skoleskipet Gann fortsette med å utdanne morgendagens driftspersonell innen maritim næring som blir satt i stand til å ta i bruk og få erfaring med ny teknologi, sier nestleder i Rogaland KrF Mirjam Ydstebø.

Representanter for de andre regjeringspartiene i Rogaland er også svært fornøyde og følger opp:
– Dette gjør at skoleskipet blir mer miljøvennlig og får et grønnere avtrykk. Utslippene går ned og samtidig blir elevene på skoleskipet Gann kjent med ny teknologi, sier leder av Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

-Norge trenger 100.000 nye fagarbeidere innen 2030. Da er det viktig med et variert studietilbud som kommer elevene, næringslivet og samfunnet til gode. I tillegg til at vi trenger flere fagarbeidere og sjøfolk, trenger vi også at de vi utdanner har riktig og oppdatert kompetanse. Skoleskipet utdanner morgendagens sjøfolk. Da skal de også være attraktive for det maritime næringslivet, sier ungdomsrepresentant for Rogaland Høyre, Terje Hetland.

For Rogaland er skoleskipet Gann en viktig institusjon som pedagogisk virkemiddel for læring og utvikling for unge som velger en framtid innen maritim virksomhet. Men også som kulturbærer, så dette er uten tvil en svært gledelig nyhet, sier Margrete Dysjaland gruppeleder for Rogaland FrP.

Mirjam Ydstebø.

Styreleder på Skoleskipet Gann

 

 

 
Pressemelding

Flere nyheter

ØVELSE!
13.jun.24

ØVELSE!

ØVELSE, ØVELSE! Det blir mye aktivitet rundt skipet i dag 13. juni 24. Politiet og Skoleskipet Gann samarbeider om en øvelse. Det kan hende det blir både båter og biler rundt skipet.
ØVELSE!
Undervisningsstilling
06.jun.24

Undervisningsstilling

Vi har ledig stilling som lærer
Undervisningsstilling
Årsmøte i USKF -referat
16.apr.24

Årsmøte i USKF -referat

Årsmøtet for Unge Sjømenns Kristelige Forening ble avholdt 9. april 2024 kl 18.00 om bord på MS GANN
Årsmøte i USKF -referat