12.nov.19

Pressemelding

Pressemelding

6,4 millioner kroner til skoleskipet Gann! Regjeringspartiene KrF, Høyre, FrP og Venstre har gjennom forhandlinger på Stortinget sikret midler og gir 6,4 millioner til skoleskipet Gann og hybridiseringsprosjektet.


Dette prosjektet imøtekommer regjeringens satsing på grønn skipsfart i tillegg til å bidra til at den maritime utdanningen blir tilpasset den nye teknologiske virkeligheten i næringen. Skoleskipet Gann vil med støtte til prosjektet kunne fortsette med sin målsetning om å tilføre kompetent personell til den maritime næringen.

Skal Norge beholde posisjonen som stormakt på havet må vi være i forkant både når det gjelder teknologi og kompetanse. Ny teknologi må utvikles og tas i bruk, og den digitale maritime kompetansen må bli høyere. Skoleskipet er en del av løsningen!

Skoleskipet Gann er en privatskole med utvidet kristen formålsparagraf som tilbyr en unik videregående utdanning innenfor maritime fag. Elevene kommer fra hele landet. De bor ombord i skipet og får erfaring med hvordan livet på sjøen er. Store deler av praksisen foregår på båten som er skolens viktigste pedagogiske virkemiddel. Elevene går vakter, står til rors og har maskinvakt, samt får innsikt i, og erfaring med hva det innebærer å drifte et skip. Denne erfaringen bidrar til at Gann-elevene er svært etterspurte som lærlinger hos rederiene og erfaringsmessig får alle læreplass.

 

Skoleskipet Gann ønsker å tilby elevene den beste utdanningen og være dagsaktuell. Derfor jobber de nå med et hybridiseringsprosjekt. Ved ombygging og hybridisering vil Skoleskipet Gann fortsette med å utdanne morgendagens driftspersonell innen maritim næring som blir satt i stand til å ta i bruk og få erfaring med ny teknologi, sier nestleder i Rogaland KrF Mirjam Ydstebø.

Representanter for de andre regjeringspartiene i Rogaland er også svært fornøyde og følger opp:
– Dette gjør at skoleskipet blir mer miljøvennlig og får et grønnere avtrykk. Utslippene går ned og samtidig blir elevene på skoleskipet Gann kjent med ny teknologi, sier leder av Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

-Norge trenger 100.000 nye fagarbeidere innen 2030. Da er det viktig med et variert studietilbud som kommer elevene, næringslivet og samfunnet til gode. I tillegg til at vi trenger flere fagarbeidere og sjøfolk, trenger vi også at de vi utdanner har riktig og oppdatert kompetanse. Skoleskipet utdanner morgendagens sjøfolk. Da skal de også være attraktive for det maritime næringslivet, sier ungdomsrepresentant for Rogaland Høyre, Terje Hetland.

For Rogaland er skoleskipet Gann en viktig institusjon som pedagogisk virkemiddel for læring og utvikling for unge som velger en framtid innen maritim virksomhet. Men også som kulturbærer, så dette er uten tvil en svært gledelig nyhet, sier Margrete Dysjaland gruppeleder for Rogaland FrP.

Mirjam Ydstebø.

Styreleder på Skoleskipet Gann

 

 

 

Flere nyheter

Takk for viktig støtte
07.jun.21

Takk for viktig støtte

Stiftelsen Sjømenns Aldershjem i Haugesund har i mange år vært en viktig bidragsyter til Skoleskipet Gann
Siste tur dette skoleåret!
01.jan.01

Siste tur dette skoleåret!

Skoleåret 2020/2021 har vært preget av koronaseilinger og innenlandstokt. Avsluttningstoktet var planlagt å gå til til København, men slik kan du ikke bli...
Årsmøte USKF
07.mai.21

Årsmøte USKF

På grunn av Koronoasituasjonen ble årsmøtet i 2021 også gjennomført digitalt. Det fungerte godt og protokoll kan du lese her.