06.mai.22

På treningstokt med hybridskip!

På treningstokt med hybridskip!

Hybridiseringsprosjektet vårt begynner å bli ferdig og vi er nå i en viktig test- innjusteringsfase. På det lange treningstoktet vi hadde i april og mai fikk vi testet nyvinningen på en ordentlig langfart.


Vi hadde over 1800 nautiske mil i utseilt distanse og over 150 timer til rådighet. Det gir oss muligheten til å teste, måle og justere – over tid. Det nye maskin-kontrollrommet er blitt helt digitalt – herfra styres det tekniske anlegget om bord – generatorer, hovedmotorer, kjølevannsystem HSG-ene (to elektromotorer på ca 1000 HK, som også kan brukes som generatorer) og batteripakken. En av de store fordelene er at vi grafisk får opp oversikten over de forskjellige systemene – noe som gir en stor fordel i undervisningen.

img 20220505 140617Ingeborg og Marcus på VG2 har begge maskin som fordypning og på toktet vårt i april mai hadde de mange, lange maskinvakter under seiling. De kan fortelle at fra det nye kontrollrommet har de en mye bedre oversikt – og når det går en alarm og alle maskinistene løper for å sjekke bruker maskinistene systemet til å forklare hva som skjer i etterkant. Hvert enkelt system har sitt eget skjermbilde og da er det mye lettere å få oversikt og å lære detaljene.  Det nye systemet har også en automatisk alarmlogg, som kan brukes til å se hva som skjedde før vi kom på vakt og som er et godt utgangspunkt for mer undervisning.

Sigbjørn Harboe som er prosjektleder og maskinsjef på toktet kan fortelle at alle systemer er oppe og går - og selv om det fortsatt er mange justeringer for å få systemet optimalt, har vi oppnådd mye. Foreløpige tall viser for eksempel at brennoljeforbruket ved 13 knops fart har gått fra 37 liter per nautisk mil (l/nm) til 28 l/nm, hvis vi senker farten til 11 knop er vi ned mot 20 l/nm under gode forhold. Målet er å halvere brennoljeforbruket til fremdrift når vi går som skoleskip. Det viktigste for er likevel at vi nå kan undervise elevene i et oppdatertkontrollrom, slik at de kjenner dette igjen når de skal jobbe på et moderne skip. 

seilingsrutenIngeborg og Marcus forteller at de synes det er unikt det de får være med på – at vi får så stort ansvar, samtidig som vi alltid har noen med lang erfaring rundt oss gjør at vi lærer mye.

Vårtoktet til Skoleskipet Gann varte fra 20. april til 4. mai. Vi besøkte Rotterdam, Hamburg, Esbjerg, Edinburgh og Aberdeen. 

Se gjerne filmen vår om hva som kan skje når vi får en alarm.
img 20220504 133321  img 20220429 101535  img 20220429 101506

  img 20220430 185909  img 20220501 163000  img 20220422 123732
 
På treningstokt med hybridskip!

Flere nyheter

Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann
27.mai.22

Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann

Maskinsjefen er del av virksomhetens ledergruppe, og er leder med personaloppfølging for maskinavdelingens 12 ansatte.
Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann
Varsel om drivstofftillegg for Gannturene 2022
27.mai.22

Varsel om drivstofftillegg for Gannturene 2022

I likhet med alle andre - opplever vi for tiden en stor økning i drivstoffprisene. Slik det ser ut til nå, har vi hatt en økning på over 80% siden vi fastsatte prisene for cruisene tidlig høst 2021. Hovedgrunnen til prisøkningen er energimangelen i Europa bl.a. grunnet krigen i Ukraina.
Varsel om drivstofftillegg for Gannturene 2022
Referat fra Årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)
01.jan.01

Referat fra Årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)

20. april 2022 var det årsmøte i USKF - samlet om bord på MS Gann for første gang etter Korona.
Referat fra Årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)