26.apr.20

Ledig stilling som overstyrmann

Ledig stilling som overstyrmann

Vi har ledig stilling som overstyrmann på Skoleskipet Gann

Danning og utdanning i et maritimt miljø
Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent, videregående friskole med utvidet kristen formålsparagraf. Skolen er godkjent som opplæringsinstitusjon for maritime konvensjonsfag. Vi har godkjenning for å utdanne 120 elever på henholdsvis Vg1 TIP, Vg1 Elektro og Vg2 Maritime fag.
Skolen er lokalisert på Buøy i Stavanger, og foruten selve skipet MS Gann, har vi et skolebygg med undervisningsrom, kontorer og verksteder. Skoledriften er hovedformålet for vårt arbeid, men vi har også andre aktiviteter som sommercruise og hotelloppdrag.
  
Visjon
Gi lyst på livet og evne til å mestre det!
Verdier som kjennetegner vår organisasjon
Trygghet – Tilhørighet – Mestring – Anerkjennelse
 
Alle ansatte i videregående skoler må fremvise politiattest. Det forventes en positiv og åpen innstilling, fleksibilitet og vilje til videreutvikling- og vilje til handling! 
Søker må, sammen med ledelse - fronte og målbære - skolens kristne profil
 
Ansvarsområde:
Avdelingsleder for dekksdepartementet
Skolens drift og pedagogiske utvikling relatert til dekksdepartementet på skipet – dette skjer i et tett samarbeid med skolens øvrige avdelinger
Bidra til å videreutvikle samarbeidet mellom «skip og land»
Bidra til å sikre god kommunikasjon internt og eksternt
Bidra til styring og kontroll av skolen sin totale virksomhet
Lede dekksdepartementet – være en del av ledergruppenArbeidsoppgaver:
Navigatør med ansvar for drift og skipsvedlikehold.
Oppfølging av skipets elektroniske vedlikeholdssystem STAR.
Oppfølging av Kadetter (Opplæringsansvarlig)
Undervisning og praksis for elever på VG2 nivå.
Legge til rette for et utviklende og kreativt miljø med gode læringsprosesser
Lede samarbeids- og samskapingsprosesser innen dekksdepartmenet – og ellers i samarbeid med andre departement og skolens andre undervisningsaktører - med tanke på målrettet innsats overfor våre elever. Bidra til kompetansebygging for å løse nåværende og kommende oppgaver
Bidra i prosesser vedr. timeplanlegging innen dekksdepartementet - i samarbeid med andre departement/skolen.

Ønskede kvalifikasjoner:
Godkjent pedagogisk utdannelse samt ledererfaring og lederutdanning
Solid fagkompetanse og legitimitet til å gjøre faglige vurderinger
Inspirerende og tydelig leder med evne til å involvere og delegere.
Handlingsorientert med evne til å arbeide planmessig og målrettet
Erfaring med ledelse av kompetanseutvikling samt utviklings-  og endringsprosesser
Erfaring som navigatør.
Det er ønskelig med pedagogisk utdanning eller IMO modellkurs 6.09 
 
Kompetansekrav i henhold til STCW 78-konvensjonen:
Dekksoffiser klasse 1 sertifikat
GOC/GMDSS – sertifikat
ECDIS / AIS kurs / ARPA
BRM
Ferdighetssertifikat som SSO, Security officier.
Videregående sikkerhetsopplæring, med Brann ledelse, Medisinsk førstehjelp og Medisinsk behandling
Kurs i Passasjer / Krisehåndtering og menneskelig adferd.
Assessor sertifikat
 
Øvrige ønskelige kurs / sertifikater:
VMU kurs.
Farledsbevis
 
Personlige egenskaper:
Raus og inkluderende. Høy arbeidskapasitet. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Godt humør. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ta kontakt med daglig leder Geir Danielsen, 404 12 731 eller kaptein Bernt Jarl Berge, 938 01 588 dersom du ønsker mer utfyllende informasjon om stillingen. Søknadsfrist 10.05.2020.
Oppstart: Etter avtale. Lønn etter fastlagt tariffavtale. 
Søknad med relevante papirer sendes på e-post: post@gann.no
 
Skoleskipet Gann
Tømmerodden 1
4077 Hundvåg
www.gann.no
 

Flere nyheter

Skoleskipet Gann - Teknologiskipet Gann – Hybridskipet Gann
26.mar.21

Skoleskipet Gann - Teknologiskipet Gann – Hybridskipet Gann

Det grønne skiftet er ikke noe som skal komme, det grønne skiftet er her nå, og vi ser at flere og flere skip har elektrisk fremdrift – det er måten man genererer elektrisiteten på som varierer. Noen bruker dieselgeneratorer, andre LNG-generatorer eller brenselceller som tar utgangpunkt i Hydrogen. Noen har batterier andre ikke. Fremdriftsmaskineriet om bord går på strøm, og de tekniske løsningene er i høy grad digitalisert.
Kan vi seile sommercruise i 2021?
24.mar.21

Kan vi seile sommercruise i 2021?

Vi får flere henvendelser fra kunder som spør om det blir noe av cruisene våre til sommeren. Det er det store spørsmålet hos oss om dagen. Vi følger med på smittetall, vaksineringstakt og venter på en ny versjon av «Veileder for kystcruise langs norskekysten under covid-19 epidemien» som er det styrende dokumentet for alle som driver med cruisevirksomhet i Norge.
Vi starter med -normal- skoledrift fra 1. februar.
21.jan.21

Vi starter med "normal" skoledrift fra 1. februar.

9. januar gjorde vi en vurdering - at elevene våre måtte over på digital hjemmeundervisning. I lys av smitteutviklingen vil vi nå gjenoppta vanlig undervisning fom 1. februar.