05.mai.21

Gannturene avlyser alle cruise sommeren 2021

Gannturene avlyser alle cruise sommeren 2021

Koronapandemien preger fremdeles hele verden og berører oss alle. Vi på Skoleskipet Gann velger derfor å avlyse begge våre to planlagte cruise sommeren 2021.

Alle cruiseskip langs norskekysten må forholde seg til veiledere for kystcruise langs norskekysten. Den ble sist revidert i oktober 2020 og skulle blitt revidert på ny i midten av mars, men ble så utsatt til 1. mai. Nå har vi fått beskjed om en ny utsettelse på ubestemt dato.

Det betyr av regelverket vi må forholde oss til per i dag tilsier bla at vi kun kan gå med halvparten så mange passasjerer, strenge krav til avstand og alle passasjerer må deles inn i kohorter. De ulike kohortene kan ikke ha noe kontakt med hverandre. Samlet sett gjør disse føringene som myndigheten gir det umulig for oss å gjennomføre det planlagte cruiseprogrammet for sommeren.

Vi beklager ulempen dette medfører, men tror alle har forståelse for dette i den usikre tiden vi lever i.

Neste år kommer det en ny cruisesesong, og vi har allerede startet med å planlegge detaljene. Vi vil i løpet av tidlig høst, presentere et spennende program for 2022. Vi kan allerede nå fortelle at det vil inneholde Nordkappcruise (lik turen som skulle vært i 2021) og et cruise vest i havet.

I forbindelse med avlysing av sommerens cruise ønsker vi å tilbakebetale til dere innbetalt depositum. Alle påmeldte passasjerer har får omtrent likelydende beskjed på e-post eller på brev i posten (Det kommer om noen dager). Om noen ønsker å la depositumet stå og bruke det til et av våre sommercruise i 2022, er det mulig. For de som hadde bestilt plass på Nordkappturen, tilbyr vi mulighet for å beholde plassen (lugaren) videre til Nordkappturen i 2022. Turen til Nordkapp neste år vil fortsatt ha fokus på Hans Nielsen Hauge, og Tor Øyvind Skeiseid vil være i spissen for reiselederne. Vi vil ta kontakt når programmet for 2022 er klart.

Det er også mulig å gi depositumet som en gave til Skoleskipet Gann. Vi kan opplyse om at avlysing av sommerturene våre medfører et betydelig inntektstap. Foreløpig ser det ikke ut til at de statlige kompensasjonsordningene, vil gi noe særlig hjelp til inndekking av tapte inntekter i denne forbindelse.
 
Med vennlig hilsen
                                                               
Geir Danielsen                                                                                              
Daglig leder       

Øyvind Bårdsen
Styreleder         

PS: Vår samarbeidsparter plussreiser er underlagt andre regler en oss som seiler med cruiseskip. Ta en titt på det tilbudet de har i sommer, kanskje finner du et godt alternativ? 
 
Gannturene avlyser alle cruise sommeren 2021

Flere nyheter

Vi søker Daglig leder
30.nov.23

Vi søker Daglig leder

Er du en visjonær leder med engasjement for utdanning?
Vi søker Daglig leder
Vikarer til Skoleskipet Gann.
23.nov.23

Vikarer til Skoleskipet Gann.

Gymnastikk, Engelsk og andre fag – samt maritime instruktører på dekk og i maskin
Vikarer til Skoleskipet Gann.
Har du mekanisk fagbrev, er motormann eller maskinist?
22.nov.23

Har du mekanisk fagbrev, er motormann eller maskinist?

Skoleskipet Gann kan ha ledig stilling for deg.
Har du mekanisk fagbrev, er motormann eller maskinist?