05.mai.21

Gannturene avlyser alle cruise sommeren 2021

Gannturene avlyser alle cruise sommeren 2021

Koronapandemien preger fremdeles hele verden og berører oss alle. Vi på Skoleskipet Gann velger derfor å avlyse begge våre to planlagte cruise sommeren 2021.

Alle cruiseskip langs norskekysten må forholde seg til veiledere for kystcruise langs norskekysten. Den ble sist revidert i oktober 2020 og skulle blitt revidert på ny i midten av mars, men ble så utsatt til 1. mai. Nå har vi fått beskjed om en ny utsettelse på ubestemt dato.

Det betyr av regelverket vi må forholde oss til per i dag tilsier bla at vi kun kan gå med halvparten så mange passasjerer, strenge krav til avstand og alle passasjerer må deles inn i kohorter. De ulike kohortene kan ikke ha noe kontakt med hverandre. Samlet sett gjør disse føringene som myndigheten gir det umulig for oss å gjennomføre det planlagte cruiseprogrammet for sommeren.

Vi beklager ulempen dette medfører, men tror alle har forståelse for dette i den usikre tiden vi lever i.

Neste år kommer det en ny cruisesesong, og vi har allerede startet med å planlegge detaljene. Vi vil i løpet av tidlig høst, presentere et spennende program for 2022. Vi kan allerede nå fortelle at det vil inneholde Nordkappcruise (lik turen som skulle vært i 2021) og et cruise vest i havet.

I forbindelse med avlysing av sommerens cruise ønsker vi å tilbakebetale til dere innbetalt depositum. Alle påmeldte passasjerer har får omtrent likelydende beskjed på e-post eller på brev i posten (Det kommer om noen dager). Om noen ønsker å la depositumet stå og bruke det til et av våre sommercruise i 2022, er det mulig. For de som hadde bestilt plass på Nordkappturen, tilbyr vi mulighet for å beholde plassen (lugaren) videre til Nordkappturen i 2022. Turen til Nordkapp neste år vil fortsatt ha fokus på Hans Nielsen Hauge, og Tor Øyvind Skeiseid vil være i spissen for reiselederne. Vi vil ta kontakt når programmet for 2022 er klart.

Det er også mulig å gi depositumet som en gave til Skoleskipet Gann. Vi kan opplyse om at avlysing av sommerturene våre medfører et betydelig inntektstap. Foreløpig ser det ikke ut til at de statlige kompensasjonsordningene, vil gi noe særlig hjelp til inndekking av tapte inntekter i denne forbindelse.
 
Med vennlig hilsen
                                                               
Geir Danielsen                                                                                              
Daglig leder       

Øyvind Bårdsen
Styreleder         

PS: Vår samarbeidsparter plussreiser er underlagt andre regler en oss som seiler med cruiseskip. Ta en titt på det tilbudet de har i sommer, kanskje finner du et godt alternativ? 
 

Flere nyheter

Årsmøte USKF
07.mai.21

Årsmøte USKF

På grunn av Koronoasituasjonen ble årsmøtet i 2021 også gjennomført digitalt. Det fungerte godt og protokoll kan du lese her.
Skoleskipet Gann og Skjærgårdssang i Langesund
29.apr.21

Skoleskipet Gann og Skjærgårdssang i Langesund

I fjor ble Skjærgårdssang i Langesund avlyst - og så langt i 2021 er det ikke tatt noen avgjørelse for arrangementet.
Skoleskipet Gann - Teknologiskipet Gann – Hybridskipet Gann
26.mar.21

Skoleskipet Gann - Teknologiskipet Gann – Hybridskipet Gann

Det grønne skiftet er ikke noe som skal komme, det grønne skiftet er her nå, og vi ser at flere og flere skip har elektrisk fremdrift – det er måten man genererer elektrisiteten på som varierer. Noen bruker dieselgeneratorer, andre LNG-generatorer eller brenselceller som tar utgangpunkt i Hydrogen. Noen har batterier andre ikke. Fremdriftsmaskineriet om bord går på strøm, og de tekniske løsningene er i høy grad digitalisert.