17.aug.21

​Ledig stilling som skoleleder ved Skoleskipet Gann

​Ledig stilling som skoleleder ved Skoleskipet Gann

Vi søker en kompetent fagperson og leder, som skal være pådriver i pedagogisk utviklings- og forbedringsarbeid

Vi er stolte over at vi, i over 70 år, har gitt opplæring til hundrevis av unge sjøfolk og lærlinger som har valgt seg jobb i den maritime næringen.
Vårt hovedoppdrag er å gi førsteklasses maritim opplæring. Hovedverktøyet vårt er å bruke et operativt skip som er klasset og klart, med et erfarent mannskap og lærere, som har nødvendige sertifikater og pedagogisk kompetanse. Skoleskipet Gann ønsker å gi unge mennesker danning og utdanning i et maritimt miljø hvor faktorer som fremmer sosial kompetanse, helse og trivsel har stor plass.
Visjon: Gi lyst på livet og evne til å mestre det!
 
Skoleleder
har ansvar for undervisning og opplæring og rapporterer til daglig leder. Skoleleder er del av ledergruppen med personalansvar for undervisningspersonell på land.

Hva ser vi etter?
Vi søker en kompetent fagperson og leder, som skal være pådriver i pedagogisk utviklings- og forbedringsarbeid. Du trives, og er tydelig, i rollen med å lede utviklingsprosjekt hvor ulike faggrupper samarbeider i planlegging og gjennomføring. Du har ellers erfaring med daglig ledelse i skolen, og helst formell lederutdanning. På Skoleskipet Gann er vi særlig opptatt av å følge opp den enkelte elev for å få fram det beste i den enkelte. Ansvaret vårt strekker seg lenger enn til kl. 16.00. Skoleleder har derfor også et særlig ansvar for opplæring og all praksis som foregår etter ordinær skoletid, på elevtokt, og for tilrettelegging av elevaktiviteter i helger og fritid. Skoleleder har videre en sentral rolle i arbeidet med å skape et godt, inkluderende og trygt skolemiljø.
 
Vi tilbyr
En spennende og utfordrende lederstilling i et arbeidsmiljø som er preget av stor bredde i kompetanse, og høy grad av dedikasjon
Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger
Nyoppussede kontor- og klasserom på land, og et skip som stadig gjennomgår oppgraderinger og teknologiske forbedringer
Et miljø med fokus på strategi og framtidstenkning inn mot en maritim utdanning og næring som er i stadig endring og utvikling 

Kvalifikasjoner og erfaring:
Høyere relevant utdanning fra høyskole/universitet
Det er ønskelig med lederutdanning samt minimum 5 års ledererfaring med personalansvar
Solid pedagogisk fagkompetanse og legitimitet til å styre og bidra i fag- og skole-utviklingsprosesser
Erfaring med prosesser og arbeid som innebærer evne til planmessig og målrettet handling og gjennomføring, hvor involvering og samarbeid blir vektlagt 

Personlige egenskaper
Målretta med høy grad av gjennomføringsevne
Empatisk og inkluderende lagspiller med evne til å lede og bygge sterke team
Selvstendig og fleksibel, viser initiativ og har stor arbeidskapasitet
Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
Positiv med godt humør
Raus og takknemlig 

Søknadsfrist
05.09.2021. Søkere må kunne identifisere seg med skolens kristne verdigrunnlag.
Kvinner oppfordres særskilt til å søke.
Søknad og CV sendes på e-post: post@gann.no

Oppstart
Desember 2021 – januar 2022 – etter nærmere avtale.

Arbeidssted
Hundvåg, Stavanger
 
Ta kontakt med daglig leder Geir Danielsen, 404 12 731 dersom du ønsker mer utfyllende informasjon om stillingen.
 
Om Skoleskipet Gann
Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent, videregående friskole innen det maritime utdanningssystemet med utvidet kristen formålsparagraf. Skoleskipet eies av Unge Sjømenns Kristelige Forening, og har sin base på Buøy like utenfor Stavanger sentrum. Skolen har 135 elever, fordelt på Vg1 Elektrofag, Vg1 TIF og Vg2 Maritime fag. Søkningen til skolen er god, og elever fra Skoleskipet Gann er ettertraktede lærlinger i maritime virksomheter. Elevene kommer fra hele landet og bor om bord på skipet. I sommersesongen benyttes MS Gann i cruisetrafikk i inn- og utland. Foruten selve skipet har vi et skolebygg med nye klasserom, verksted og kontorer. Til jul 2021 blir vi ferdige med hybridisering av MS Gann (diesel/elektrisk framdrift) hvilket vil gi oss muligheten til å gi undervisning og opplæring innen ny teknologi. Dette er en teknologi som allerede i stor grad er tatt i bruk av rederiene. Men det skjer en stadig utvikling hvor Skoleskipet Gann ønsker å ta del. Vårt mål er å gi opplæring i verdensklasse. Og vi er klar over at vi alltid vil, og skal være underveis med å nå dette målet.
 
​Ledig stilling som skoleleder ved Skoleskipet Gann

Flere nyheter

Program åpningsdagen 18. august
01.jan.01

Program åpningsdagen 18. august

Her kan dere se programmet for åpningsdagen - skoleåret 2024-2025
Program åpningsdagen 18. august
Kaptein
05.jul.24

Kaptein

Ledig stilling som kaptein på Skoleskipet Gann
Kaptein
Årsmøte i USKF -referat
16.apr.24

Årsmøte i USKF -referat

Årsmøtet for Unge Sjømenns Kristelige Forening ble avholdt 9. april 2024 kl 18.00 om bord på MS GANN
Årsmøte i USKF -referat