50-tallet

34%20januar%20til%20mars
Bilde fra 1957