Gann III -Brand IV- / Yachten

Gann III "Brand IV" / Yachten

Den storslåtte Yachten 


YACHTEN
Den amerikanske millionæren C. K. G. Billings, fikk i 1924 overlevert en yacht til privat bruk. Yachten ble bygget i Kiel i Tyskland, og hadde dermed sin første tur over Atlanteren allerede som ny. Billings hadde tjent sine penger på olje, og hadde mye til overs for denne yachten. Den ble levert som dieseldrevet fra verftet, og var på den tiden verdens største yacht. The New York Times beskrev fartøyet som The largest of its day!  "Vanadis" ble ikke lenge i Billings' eie, før hun ble videresolgt og omdøpt.
Den storslåtte Yachten

Den storslåtte Yachten

(Foto: Slik ser skipet ut i dag)

I 1926 ble yachten kjøpt av Harrison Williams og hans kone. De døpte fartøyet "Warrior", og hadde planer om å bruke yachten mer enn det Billings gjorde. Williams' nærmeste familie brukte også yachten ofte, mens de reiste rundt i verden og brukte penger. Enkelte spådommer tilsa at Williams snart ville bli verdens rikeste person. I 1929 ble det imidlertid satt en stopper for pengeødslingen, da finanskrisen kom. Nesten hele Williams sin formue forsvant, og "Warrior" ble lagt ut for salg.

I løpet av 30-tallet var yachten registrert på flere forskjellige eiere. Felles for alle eierne var at de beholdt navnet "Warrior". Dette navnet besto i flere år, før Hektor Investment Holdings kjøpte yachten i 1937. For første gang siden overleveringen som ny, fikk skipet nå hjemmehavn i Europa, nærmere bestemt Valletta, Malta. Etter ett år i dette selskapets eie, fikk yachten tilbake sitt originale navn. Nok en gang sto det "Vanadis" i baugen.

I 1939 ble Barbara Hutton eier av yachten. Også her ble navnet "Vanadis" beholdt. Flere historier tilsier at Barbara Hutton fikk yachten i 18-årsgave, men det er tvilsomt at denne påstanden stemmer. Hutton ble født i 1912, og var 27 år da hun eide yachten. Alle registreringer og eierdokumenter er enige om at ved Huttons 18. år (i 1930), var yachten eid av S. S. Whealan i New York.

Barbara Hutton beholdt yachten frem til krigens utbrudd i England i 1940. Royal Navy overtok skipet i juni samme år, og brukte det som en ubåtjager. I 1942 ble hun overført til The Admiralty, som fortsatte yachtens tjeneste i den engelske marinen. Under hele krigsperioden, og under Royal Navys tjeneste, var navnet HMS "Troubadour". Mellom krigens slutt og 1947 ble yachten brukt til forskjellige formål i England.
Den storslåtte Yachten

NORSKE EIERE

I 1948 ble skipet, som ikke lenger hadde betegnelsen lystyacht, solgt til norske eiere. Denne gangen var det Brødrene Lothe i Haugesund som overtok skipet. Hun hadde så vidt navnet "Warrior", før Br. Lothe døpte henne "King".

Også her var det kun et kort opphold, før skipet ble solgt. I 1949 ble hun solgt til Larvik-Frederikshavnferjen. Her ble det en flere års lang karriere, med flere passasjerruter å seile mellom. Skipet ble omdøpt "Cort Adeler", og ombygd for hele 2 millioner kroner. 1. juni 1950 ble skipets første dag i rute mellom Fredrikstad og Frederikshavn. Skipet kunne ikke ta noen biler, og allerede etter denne sesongen ble hun tatt av ruten. I 1952 ble skipet satt inn på ruten mellom Stockholm og Åbo, i forbindelse med OL i Helsingfors. Senere samme år ble skipet satt inn på ruten mellom Helsingborg og Århus. Skipet hadde også en liten innsettelse på ruten Helsingborg - København. Hun hadde også et chartret cruise til Island, men dette svarte ikke til forventningene. Etter å ha vært innleid til Tuborg, ble hun lagt opp som hotellskip i Oslo i 1953. Etter flere år med forskjellige ruter og chartere, ble "Cort Adeler" solgt til Brandbåtane i 1954.

Brandbåtane døpte skipet "Brand IV", og eide skipet helt til 1959. Hun hadde hjemmehavn i Ålesund. I 1959 ble hun solgt til Mogens & Reksten A/S i Oslo. Her hadde hun et kort opphold på ruten København - Malmö - Travemünde. Også denne ruten gikk dårlig, og allerede samme høst ble ruten lagt ned.

På denne tiden hadde gamle "Finmarken" kollidert med kaien og blitt avskrevet. USKF trengte et nytt skoleskip, og den nylig omdøpte "Marina" var til salgs. Salget ble utført av forsikringsselskaper som holdt yachten i opplag i Moss, og 1,35 millioner ble godtatt som kjøpesum. Skipet ble overtatt av USKF i november 1960, deretter døpt om til "Gann", og benyttet som skoleskip fra januar 1961. Dette ble et populært skoleskip, og stilte sterkt i konkurransen mot landets andre skoleskip.

LANG KARRIERE

Yachten ble spesiell i USKF sitt eie, da hun ble brukt som skoleskip i over 17 år. Dette var første gangen siden byggingen i 1924, at skipet hadde samme eier i så lang tid. Hun ble som vanlig brukt til kursvirksomhet om vinteren, med et avbrekk som passasjerskip om sommeren. Akkurat som "Finmarken" seilte yachten sommerruten Stavanger - Nordkapp. Yachten var større enn tidligere Gann-skip, og ble oftere benyttet på utenlandsreiser om sommeren.

I 1977 ble det oppdaget en 30 centimeter lang sprekk i babord hovedmotors veivaksel. Denne veivakselen ble påkrevd fornyet før skipet startet en ny reise. Dette viste seg å bli for dyrt å reparere, og Simon Møkster ble personen som kunne hjelpe USKF med nytt skip. I april 1978 ble yachten solgt til Simon Møkster Shipping, og i den forbindelse ble det nye navnet "Vikingfjord".

Simon Møkster hadde skipet fra 1978 til 1981, og etter salget sistnevnte år, var det slutt for yachten i norske farvann. Sten Perssons Måleri holdt til i Iggesund, Sverige, og ble yachtens nye eiere. Selv om mange eiere hadde preget yachten opp gjennom årene, var det Barbara Hutton som var den mest kjente eieren. S. Ps. Måleri døpte derfor skipet "Lady Hutton", til minne om fartøyets tidligere, nå nylig avdøde, eier.

Etter ett år i Iggesund ble yachten kjøpt av Båtell Ab Stockholm. Yachten ble fra dette året brukt som hotellskip i Stockholm. Båtell Ab markedsførte hotellskipet som "Mälardrottningen", men hun ble aldri formelt omdøpt. På 90-tallet var hun eid av Restaurang Ab Catten og Gastronomi Tjänster Ab, med hjemmehavn i Stockholm og Täby.
I 2004 ble hun kjøpt av nok et stockholmsbasert selskap, og denne gangen ble Mälardrottningen Hotell & Restaurang eier. Hun har vært hotellskip i Stockholm siden den gang - fortsatt under markedsføringsnavnet "Mälardrottningen", med "Lady Hutton" som navn på skipet. Skipet begynner å dra på årene, men eierne er godt bevisste på yachtens omfattende og viktige historie. Godt vedlikehold og utmerket service preger skipet. Alderen er ingen hindring for en stolt dame som "Lady Hutton".