Stavanger Søemandsforenings hederspris 2015

Stavanger Søemandsforenings hederspris 2015

Vår tidligere elev På Svarte har gjort en stor jobb i forhold til å dolumentere Skoleskipet Ganns skipshistorie. Han har undersøkt alle skipene som har båret navnet Gann, hvor de kom fra, og hvor de endte opp. 

For denne jobben fikk Pål Stavanger Søemannsforenings ærespris 2015.