18.okt.17

Gannelever får heder

Gannelever får heder

Våren 2015 ble det norske skipet Siem Pilot sendt til Middelhavet som en del av den EU-styrte «Operation Triton». Oppdraget var, sammen med redningsskøyta Peter Henry Von Koss, å redde flyktninger i havsnød, på deres farefulle vei over Middelhavet. Om bord har tre tidligere Gannelever hatt sin læretid.

Sondre Solheim, Kristoffer Kalvik og Sander Eikeskog har alle tatt sin maritime utdannelse på Skoleskipet Gann, og hatt læretiden sin i OH Melings rederi om bord på Siem Pilot. Nå hedres mannskapet på skipet med medaljer.

Det var egentlig tilfeldig sier Kristoffer som har vært matroslærling på Siem Pilot. – Jeg ville gjerne på Supplybåt og når muligheten til å oppleve noe som få andre får oppleve sa jeg ja, og så ble det sånn. Guttene synes det var spennende å oppleve havner i Italia og Malta, men det er likevel de sterke inntrykkene i arbeidet som sitter igjen. Som lærling blir man skjermet fra de de mest krevende oppgavene - sier Sondre som også var lærling i matrosfaget, men det var jo noen som druknet og gjenopplivning ble forsøkt på dekk, men alle var dessverre ikke til å redde. Mange kunne ikke svømme, og da en gummibåt sank ser man ting en skulle ønske man slapp.

Det som gjorde mest inntrykk var barna som kom om bord, midt i all elendigheten smiler likevel barna og begynner å leke, selv om de er på flukt.

Oppholdet om bord på Siem Pilot har definitivt gjort meg klokere på flyktningsituasjonen sier Sondre, mange her hjemme forstår ikke at det handler om folk som er i havsnød. Det jeg har sett gjør at en forstår de bedre. Kristoffer sier: Det har hjulpet med å få en bedre forståelse av hva som egentlig skjer under flyktningkrisen, og se at 95% av de som kommer om bord faktisk bare så vidt har et eget skift med klær. Da forstår man hvorfor folk søker en bedre fremtid og risikerer liv for å komme seg over Middelhavet.

Årene på Gann var viktige i den forstand at vi raskt kom inn i jobben, selv om arbeidet med flykninger var vanskelig å forberede seg på. Godt faglig grunnlag gjorde at vi raskt tok rutiner og arbeidsoppgaver.

Våren 2017 avslutte Siem Pilot sitt oppdrag i Middelhavet, arbeidet videreføres av det norske fartøyet Olympic Commander.

Vi på Skoleskipet Gann stiller oss i køen av gratulanter nå når lærlingene skal hedres. Les også Stavanger Aftenblad sitt intervju med Sander Eikeskog som var maskinlærling om bord på Siem Pilot.
Gannelever får heder

Flere nyheter

ØVELSE!
13.jun.24

ØVELSE!

ØVELSE, ØVELSE! Det blir mye aktivitet rundt skipet i dag 13. juni 24. Politiet og Skoleskipet Gann samarbeider om en øvelse. Det kan hende det blir både båter og biler rundt skipet.
ØVELSE!
Undervisningsstilling
06.jun.24

Undervisningsstilling

Vi har ledig stilling som lærer
Undervisningsstilling
Årsmøte i USKF -referat
16.apr.24

Årsmøte i USKF -referat

Årsmøtet for Unge Sjømenns Kristelige Forening ble avholdt 9. april 2024 kl 18.00 om bord på MS GANN
Årsmøte i USKF -referat