27.mar.17

Er du vår nye maskinist?

Er du vår nye maskinist?

Vi har ledig stilling som maskinist med undervisningsoppgaver.

Skoleskipet Gann søkem maskinist, med undervisningsoppgaver.
Søker må ha minimum M4-sertifikat, og utdanning til å løse M2-sertifikat.
Helseattest og politiattest kreves. Du må også være villig til å gjennomføre nødvendig pedagogisk utdanning/kurs.
Søker må identifisere seg med skolens kristne formålsparagraf.
Personlig egnethet, og evne til å jobbe med ungdom vil vektlegges.
 
Lønn etter tariff.
Stillingen har i utgangspunktet ikke turnusordning.
I skoleåret vil du inngå i et team av maskinister som samarbeider om drift, vedlikehold og undervisning.
Skoledriften er hovedformålet for vårt arbeid, men vi har også andre aktiviteter som sommercruise (Gannturene) og relevante maritime kurs.

Søknadsfrist: 30.04.2017

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes på e-post til: post@gann.no.

For utfyllende spørsmål ta kontakt med administrende maskinsjef Sven Terje Haugvaldstad på telefon: 951 77 754.
 
Verdier som kjennetegner vår organisasjon:

Trygghet – Tilhørighet – Mestring – Anerkjennelse

 
Danning og utdanning i et maritimt miljø
Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent privat videregående skole med utvidet kristen formålsparagraf. Vi har base på Buøy i Stavanger og fasilitetene består av både skipet MS GANN og lokaler på basen som inneholder klasserom, verksteder, og administrasjonslokale. Skolen utdanner årlig 60 elever innen VG1 Teknikk og Industriell Produksjon og 60 elever innen VG2 Maritime fag. VG2 har fordypning innen både dekk og maskin. Skolen har stor søkning fra hele landet og samarbeider med Maritimt Opplæringskontor og PPT i flere fylker om opptaket av elever.
Skipet MS GANN er et unikt pedagogisk virkemiddel. Elevene bor på lugarer om bord i skipet. Det er meget høy trivsel blant elevene noe som er dokumentert i elevundersøkelsen over flere år. Renhold og praktiske oppgaver som hører til drift av et skip er integrert i fagplaner både på TIP og VG2. Kontroll og vedlikehold av skipet er også tatt med i skolens planer. På ulike seilingsoppdrag har alle elevene en fordeling av skipsdrift og teoretisk opplæring. Lærere og instruktører med faglig maritim og pedagogisk kompetanse står for all opplæring.  Skolen kan vise til meget gode resultater både mht. nivå, i antall elever som har fullført/bestått utdanningsløpet, og i forhold til elever som etter endt skolegang får læreplass om bord på ulike skip.
 
Unge Sjømenns Kristelige forening (USKF) eier og driver Skoleskipet Gann. Over 13.500 elever har fått sin grunnleggende maritime opplæring på skoleskipene våre.  Skolen ble grunnlagt i 1947 som Rogaland Sjøguttskole og har i årenes løp hatt seks skip. Vårt nåværende skip (ex hurtigruten «Narvik»), ble overtatt direkte fra hurtigrutedrift den 21. februar 2007.  Skolen får statsstøtte samt støtte fra Rogaland og Hordaland fylke. Egenandelen til skoledriften (ca. 7,5 millioner pr år) må foreningen selv finne dekning for, og finansiere ved ulike kommersielle aktiviteter.
 
Gannturene.              
Foreningen har helt siden 1953 gått passasjerturer. Gannturene sin hovedvirksomhet er å arrangere sommercruise i kristen regi om bord på M/S Gann til inntekt for skoledriften.
 
Utleie:  
Skipet kan leies til charterturer, dagsturer, som hotellskip samt til ulike arrangement og selskaper om bord.
 
Maritime Kurs:           
Vi tilbyr ulike kompetansegivende og lovpålagte kurs for den Maritime næringen i Norge
 
Foreningsarbeidet til USKF:  
Mange og trofaste foreningsmedlemmer legger ned mye dugnad og tar ansvar i form av praktisk arbeid, tilrettelegging, vakter på rederikontoret og styrearbeid.
Kvinneforeningen og mannsforeningen har månedlige samlinger med loddsalg og basarer til inntekt for elevenes helse og trivsel.
 
 
Er du vår nye maskinist?

Flere nyheter

Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann
27.mai.22

Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann

Maskinsjefen er del av virksomhetens ledergruppe, og er leder med personaloppfølging for maskinavdelingens 12 ansatte.
Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann
Varsel om drivstofftillegg for Gannturene 2022
27.mai.22

Varsel om drivstofftillegg for Gannturene 2022

I likhet med alle andre - opplever vi for tiden en stor økning i drivstoffprisene. Slik det ser ut til nå, har vi hatt en økning på over 80% siden vi fastsatte prisene for cruisene tidlig høst 2021. Hovedgrunnen til prisøkningen er energimangelen i Europa bl.a. grunnet krigen i Ukraina.
Varsel om drivstofftillegg for Gannturene 2022
Referat fra Årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)
01.jan.01

Referat fra Årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)

20. april 2022 var det årsmøte i USKF - samlet om bord på MS Gann for første gang etter Korona.
Referat fra Årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)