04.apr.23

Årsmøtet i USKF 2023

Årsmøtet i USKF 2023

18. april klokken 18.00 er det årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige forening. Om Bord på Skoleskipet Gann, Tømmerodden 1 på Hundvåg

Velkommen til årsmøte for Unge Sjømenns Kristelige Forening 
18. april 2023 kl. 18.00 - 21.00 om bord på Skoleskipet Gann ved Tømmerodden.
 
Vi ønsker å informere om den viktige driften av skole, cruise og kursvirksomhet samt visjoner og misjon. Hele årsmeldingen blir ikke lest opp, så det er bra om du leser den på forhånd. Det blir kun en kort gjennomgang.
Det blir andakt, sang og enkel bevertning. 
 
Saksliste til årsmøtet:
  1.       Valg av dirigent
  2.       Valg av referent
  3.       Godkjenning av innkalling og saksliste
  4.       Valg av tre personer til å telle opp stemmer
  5.       Valg av to personer til å underskrive protokollen
  6.       Presentasjon og godkjenning av årsmelding
  7.       Presentasjon og godkjenning av regnskap med noter
  8.       Revisors beretning fra revisor Kallesten
  9.       Valg av revisor
10.       Innkomne forslag til årsmøtesaker
11.       Valg av to styremedlemmer til styret for USKF
12.       Valg av tre varamedlemmer til styret for USKF
13.       Valg av representanter fra foreningen til neste års valgkomite
  
Frist for forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er tirsdag 11. april.
Saker sendes styreleder Øyvind Bårdsen; o.bardsen@gmail.com
Det er Haakon Kessel og Gunn-Marit Lygre som går ut av styret dette året.
 
Vedlegg:
Foreningens årsmelding med Revidert resultat og balanse regnskap. Noter til regnskapet
Valgkomiteens forslag til kandidater.
Revisors beretning blir delt ut i årsmøtet og publisert her etter årsmøtet. 
 
Med ønske om et godt årsmøte!
Styret for USKF – Skoleskipet Gann


Øyvind Bårdsen
styreleder
 
Årsmøtet i USKF 2023

Flere nyheter

ØVELSE!
13.jun.24

ØVELSE!

ØVELSE, ØVELSE! Det blir mye aktivitet rundt skipet i dag 13. juni 24. Politiet og Skoleskipet Gann samarbeider om en øvelse. Det kan hende det blir både båter og biler rundt skipet.
ØVELSE!
Undervisningsstilling
06.jun.24

Undervisningsstilling

Vi har ledig stilling som lærer
Undervisningsstilling
Årsmøte i USKF -referat
16.apr.24

Årsmøte i USKF -referat

Årsmøtet for Unge Sjømenns Kristelige Forening ble avholdt 9. april 2024 kl 18.00 om bord på MS GANN
Årsmøte i USKF -referat