01.apr.22

Årsmøte USKF

Årsmøte USKF

Velkommen til årsmøte for Unge Sjømenns Kristelige Forening 20. april 2022 kl 18.00 om bord på MS GANN ved Tømmerodden.

Vi ønsker å informere om den viktige driften av skole og cruise, samt visjoner og misjon. Hele årsmeldingen blir ikke lest opp, så det er bra om du leser den på forhånd.
Det blir andakt, sang av Morten Samuelsen og enkel bevertning.
Saksliste til årsmøtet:
  1.  Valg av dirigent
  2. Valg av referent
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av tre personer til å telle opp stemmer
  5. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  6. Presentasjon og godkjenning av årsmelding 
  7. Presentasjon og godkjenning av regnskap med noter
  8. Revisors beretning 
  9. Valg av revisor
10.  Innkomne forslag til årsmøtesaker 
11.  Valg av to styremedlemmer til styret for USKF
12. Valg av tre varamedlemmer til styret for USKF 
13.  Valg av representant fra foreningen til neste års valgkomite 
  
Frist for forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er onsdag 13. april
Saker sendes styreleder Øyvind Bårdsen; o.bardsen@gmail.com 
Det er Øyvind Bårdsen og Sigbjørn Turøy som går ut av styret dette året.

Vedlegg (klikk på link for å åpne):
Foreningens årsmelding
Valgkomiteens forslag til kandidater

Med ønske om et godt årsmøte!
Styret for USKF – Skoleskipet Gann
Øyvind Bårdsen
 
Årsmøte USKF

Flere nyheter

​Ledig 100% stilling i 6 mnd vikariat som motormann/ reparatør på Skoleskipet Gann
16.nov.22

​Ledig 100% stilling i 6 mnd vikariat som motormann/ reparatør på Skoleskipet Gann

Stillingen inngår i maskindepartementet, og vil ha oppgaver innen drift & vedlikehold av skipet og instruere elevene.
​Ledig 100% stilling i 6 mnd vikariat som motormann/ reparatør på Skoleskipet Gann
Ledig 100% stilling som Elektriker på Skoleskipet Gann
07.nov.22

Ledig 100% stilling som Elektriker på Skoleskipet Gann

Stillingen inngår i maskindepartementet, og vil ha oppgaver innen drift & vedlikehold av skipet samt undervisning etter avtale.
Ledig 100% stilling som Elektriker på Skoleskipet Gann
Rekrutteringstokt på Vestlandet
08.nov.22

Rekrutteringstokt på Vestlandet

I samarbeid med Maritimt opplæringskontor ønsker vi å ha fokus på alle sider ved maritim utdanning og om en karriere til sjøs. 21. - 25 november vil du kunne treffe Skoleskipet Gann i Leirvik, Florø, Bergen og Haugesund.
Rekrutteringstokt på Vestlandet