01.apr.22

Årsmøte USKF

Årsmøte USKF

Velkommen til årsmøte for Unge Sjømenns Kristelige Forening 20. april 2022 kl 18.00 om bord på MS GANN ved Tømmerodden.

Vi ønsker å informere om den viktige driften av skole og cruise, samt visjoner og misjon. Hele årsmeldingen blir ikke lest opp, så det er bra om du leser den på forhånd.
Det blir andakt, sang av Morten Samuelsen og enkel bevertning.
Saksliste til årsmøtet:
  1.  Valg av dirigent
  2. Valg av referent
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av tre personer til å telle opp stemmer
  5. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  6. Presentasjon og godkjenning av årsmelding 
  7. Presentasjon og godkjenning av regnskap med noter
  8. Revisors beretning 
  9. Valg av revisor
10.  Innkomne forslag til årsmøtesaker 
11.  Valg av to styremedlemmer til styret for USKF
12. Valg av tre varamedlemmer til styret for USKF 
13.  Valg av representant fra foreningen til neste års valgkomite 
  
Frist for forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er onsdag 13. april
Saker sendes styreleder Øyvind Bårdsen; o.bardsen@gmail.com 
Det er Øyvind Bårdsen og Sigbjørn Turøy som går ut av styret dette året.

Vedlegg (klikk på link for å åpne):
Foreningens årsmelding
Valgkomiteens forslag til kandidater

Med ønske om et godt årsmøte!
Styret for USKF – Skoleskipet Gann
Øyvind Bårdsen
 
Årsmøte USKF

Flere nyheter

Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann
27.mai.22

Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann

Maskinsjefen er del av virksomhetens ledergruppe, og er leder med personaloppfølging for maskinavdelingens 12 ansatte.
Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann
Varsel om drivstofftillegg for Gannturene 2022
27.mai.22

Varsel om drivstofftillegg for Gannturene 2022

I likhet med alle andre - opplever vi for tiden en stor økning i drivstoffprisene. Slik det ser ut til nå, har vi hatt en økning på over 80% siden vi fastsatte prisene for cruisene tidlig høst 2021. Hovedgrunnen til prisøkningen er energimangelen i Europa bl.a. grunnet krigen i Ukraina.
Varsel om drivstofftillegg for Gannturene 2022
Referat fra Årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)
01.jan.01

Referat fra Årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)

20. april 2022 var det årsmøte i USKF - samlet om bord på MS Gann for første gang etter Korona.
Referat fra Årsmøte i Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)