01.apr.22

Årsmøte USKF

Årsmøte USKF

Velkommen til årsmøte for Unge Sjømenns Kristelige Forening 20. april 2022 kl 18.00 om bord på MS GANN ved Tømmerodden.

Vi ønsker å informere om den viktige driften av skole og cruise, samt visjoner og misjon. Hele årsmeldingen blir ikke lest opp, så det er bra om du leser den på forhånd.
Det blir andakt, sang av Morten Samuelsen og enkel bevertning.
Saksliste til årsmøtet:
  1.  Valg av dirigent
  2. Valg av referent
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av tre personer til å telle opp stemmer
  5. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  6. Presentasjon og godkjenning av årsmelding 
  7. Presentasjon og godkjenning av regnskap med noter
  8. Revisors beretning 
  9. Valg av revisor
10.  Innkomne forslag til årsmøtesaker 
11.  Valg av to styremedlemmer til styret for USKF
12. Valg av tre varamedlemmer til styret for USKF 
13.  Valg av representant fra foreningen til neste års valgkomite 
  
Frist for forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er onsdag 13. april
Saker sendes styreleder Øyvind Bårdsen; o.bardsen@gmail.com 
Det er Øyvind Bårdsen og Sigbjørn Turøy som går ut av styret dette året.

Vedlegg (klikk på link for å åpne):
Foreningens årsmelding
Valgkomiteens forslag til kandidater

Med ønske om et godt årsmøte!
Styret for USKF – Skoleskipet Gann
Øyvind Bårdsen
 
Årsmøte USKF

Flere nyheter

Årsmøte i USKF -referat
16.apr.24

Årsmøte i USKF -referat

Årsmøtet for Unge Sjømenns Kristelige Forening ble avholdt 9. april 2024 kl 18.00 om bord på MS GANN
Årsmøte i USKF -referat
Vårtokt 2024
03.apr.24

Vårtokt 2024

Vårtoktet vårt går alltid til utlandet og i år skal vi til Rotterdam i Nederland og Esbjerg i Danmark. Her kan dere se reiseruten vår.
Vårtokt 2024
Ledige stillinger som miljøarbeidere
02.apr.24

Ledige stillinger som miljøarbeidere

Er du utadvendt, glad i å snakke med ungdommer og liker og være med dem?
Ledige stillinger som miljøarbeidere