Søknadsskjema

OBS! SØKNADSFRIST: 01. Mars 2022
Husk at du også må søke på Vigo (gjelder Rogaland), sett Skoleskipet Gann som 1. prioritet. Andre fylker har ikke åpnet for søknad til Skoleskipet Gann på Vigo.


Vi ønsker å gi våre elever svar på søknaden til skoleskipet før de reiser på sommerferie. Derfor har vi praktisert å ha karakterer fra 1.termin som et utgangspunkt. Det er nødvendig å presisere at dette er et foreløpig inntak. Eleven får fast skoleplass under forutsetning av et tydelig samsvar mellom 1. og 2.termins karakterutskrift; med fravær, ordens- og oppførselskarakter og karaktersnitt. Elever som ikke fyller kriteriene, må gi fra seg plassen sin til kvalifiserte søkere. Under slike omstendigheter betales innmeldingspengene tilbake til eleven.
 


Foreldre/foresatte:
Min tidligere utdannelse er:


Du må legge ved:


Kopi av kompetansebevis/1. halvårsvurdering, standpunkt fra 8. og 9. klasse og eventuelle attester.
Dette kan scannes eller fotograferes og legges ved. NB! Bilde av karakterutskrifter må vise fullt navn.

Vi gjør opptaket på grunnlag av 1. halvårsvurdering, samt de avgangskarakterene du har fra 8. og 9. klasse. Orden/adferd/fravær må være med.
Elever som søker VG2 må ha godkjent helseattest fra sjømannslege før de skal ut i lære.  Er du i tvil om du kan få dette pga. din helsemessige tilstand, anbefaler vi deg å kontakte sjømannslege før du begynner denne utdannelsen. Vi krever ikke slik attest, men mener det er viktig å informere om dette før du tar maritim utdanning.
For VG1: Halvårsvudering fra 10. klasse + standpunkt 8. og 9. trinn. For VG2 1. Halvårsvurdering (VG1)
    Andre vedlegg:

      Vi ønsker å gi våre elever svar på søknaden til skoleskipet før de reiser på sommerferie, har vi praktisert å ha karakterer fra 1.termin som et utgangspunkt. Det er nødvendig å presisere at dette er et foreløpig inntak. Eleven får fast skoleplass under forutsetning av et tydelig samsvar mellom 1. og 2.termins karakterutskrift; med fravær, ordens- og oppførselskarakter og karaktersnitt. Elever som ikke fyller kriteriene, må gi fra seg plassen sin til kvalifiserte søkere. Under slike omstendigheter betales innmeldingspengene tilbake til eleven.

      Inntaksreglement