Søknadsskjema

OBS! SØKNADSFRIST: 01. Mars
Husk at du også må søke på Vigo, sett Skoleskipet Gann som 1. prioritet, dersom det er det du ønsker.

Inntakskrav*
Du må legge ved:

Rettkjente KOPIER av kompetansebevis/1. halvårsvurdering og eventuelle attester. Dette kan scannes og legges ved.

Vi gjør opptaket på grunnlag av 1. halvårsvurdering - orden/adferd/fravær må være med. Elever som søker VG 2 må ha godkjent helseattest fra sjømannslege før de skal ut i lære.  Er du i tvil om du kan få dette pga. din helsemessige tilstand, anbefaler vi deg å kontakte sjømannslege før du begynner denne utdannelsen. (NB! Helseattest utfylt av sjømannslege kan også benyttes i forbindelse med sertifikat for maskinvakt- og/eller brovakt tjeneste ved skolen). Vi krever ikke slik attest, men mener det er viktig å informere om dette før du tar maritim utdanning.
1. vedlegg til søknad.
2. vedlegg til søknad.
3. vedlegg til søknad.
DSC00494