Velkommen!

Skjema for å motta skoleplass på Skoleskipet Gann skoleåret 2022-2023

Fra%20Helgelandsbrua
Vi vil med dette ønske deg velkommen som elev ved Skoleskipet Gann skoleåret 2022-2023.  Du er blant de heldige som har fått skoleplass, for i år hadde vi mange søkere.

Sammen med deg vil vi arbeide for å få et godt og utbytterikt skoleår. 
 
 
Før du begynner hos oss ønsker vi at du fyller ut dette skjemaet, sender inn all den informasjonen vi ber om og betaler innmeldingspenger- som er den endelige bekreftelsen på at du mottar skoleplassen.
 
eksempelbilde skolebilderBildet du sender inn må være av ny dato, og av "passfoto-type" med nøytral bakgrunn og i god oppløsning. Ta helst et nytt med digitalkamera eller mobil. Sjekk at bildet er i "jpg-format" og kall det med ditt navn. Eks: Ola-Nordmann-bilde.jpg

Hvis det er noen endringer i opplysningene du sendte i søknadskjema kan du skrive det i feltet merket "Diverse informasjon" 

Et samtykkeskjema finner du her: Samtykkeskjema (må signeres av elev og foresatte og legges ved under)
Her finner du en oversikt over skipets lugarer, vi kan ikke love at du får ditt ønske oppfylt, men vi prøver å ta hensyn til reiseavstand fra hjemmet. 

Annen konfidensiell, personlig informasjon bør ikke sendes med dette skjemaet. Ta i såfall kontakt på 51854860 eller på e-post post@gann.no 
Vi anbefaler at dere skanner alle dokumenter i en pdf-skanner eller bruker Adobe Scanner på mobilen din. (Kan lastes gratis ned her

Hvis du har motatt tilbud om skoleplass, men IKKE kommer til å bruke den, ber vi deg om å gå til dette skjemaet. 

Informasjon om eleven

Informasjon om foreldre/foresatte


Informasjon i forbindelse med internat og skole