Velkommen!

Akseptskjema elever 2021 - 2022

Fra%20Helgelandsbrua
Vi vil med dette ønske deg velkommen som elev ved Skoleskipet Gann skoleåret 2021-2022.  Du er blant de heldige 135 som har fått skoleplass. Sammen med deg vil vi arbeide for å få et godt og utbytterikt skoleår. Skulle du ombestemme deg angående skolevalg, må du gi oss beskjed snarest. Dette er veldig viktig, slik at vi kan tilby plass til neste søker på ventelisten.
 
 
Før du begynner hos oss ønsker vi at du fyller ut dette skjemaet, sender inn all den informasjonen vi ber om og betaler depositum - som er den endelige bekreftelsen på at du mottar skoleplassen.
 
eksempelbilde skolebilderBildet du sender inn må være av ny dato, og av "passfoto-type" med nøytral bakgrunn og i god oppløsning. Ta gjerne et nytt med mobilen din. 

Hvis det er noen endringer i f.eks adressen din - eller foreldre / foresattes, eller noen andre endringer siden du sendte søknadskjema kan du skrive det i feltet merket "Diverse informasjon" 

Et blankt samtykkeskjema finner du her: SAMTYKKESKJEMA

Annen konfidensiell, personlig informasjon bør ikke sendes med dette skjemaet. Ta i såfall kontakt på 51854860 eller på e-post post@gann.no 

 

Fornavn: (Alle, inkludert mellomnavn)
Etternavn:
Fødselsnummer (11 siffer)
Elevens e-post
e-postadresse for faktura
Mobilnummer:
Passnummer:
Fødested
Passets utstedelsesdato:
Passets utløpsdato:

Scannet bilde av passets "bildeside" (Du kan ta et bilde av passet ditt)
  Bilde av deg selv. Se eksempel.
  Signert samtykkeskjema. OBS! Må signeres både av elev og foresatte. Akseptskjema finner du i teksten over.
   Andre dokumenter du ønsker å sende til oss (Frivillig)
    Diverse informasjon