Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann

Seilingsplaner for Skoleskipet Gann

Situasjonen rundt Covid-19 gjør at vi på kort varsel må endre planen våre. Det gjør også at det er vanskelig å planlegge - siden ting endre seg fort. 
Derfor blir ikke denne siden oppdatert før pandemien er over, og vi kan planlegge igjen. 
 
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann