Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann

Seilingsplaner for Skoleskipet Gann

Situasjonen rundt Covid-19 gjør at vi på kort varsel må endre planen våre.

31. august - 4. september. Åpningstokt  
21. - 25. september: Rekrutteringstokt, Arendal, Fredrikstad og Tønsberg (Avlyst). Blir erstattet med dagseilinger for egne elever. 
26. - 30 oktober: Rekruteringstokt Leirvik, Florø, Bergen og Haugesund
22. - 27. november. Høsttokt: Brevik, Oslo og Gøteborg. Vil bli endret!
 

Endringer


Dette er seilingsplanene for Skoleskipet Gann, så langt vi har planlagt.

Legg merke til at nøyaktige anløpstider og havner ikke listes opp her.

Seilingsruten vår kan bli endret uten varsel. 
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann