Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann

Seilingsplaner for Skoleskipet Gann

Situasjonen rundt Covid-19 gjør at vi på kort varsel må endre planen våre. Det gjør også at det er vanskelig å planlegge - siden ting endre seg fort. 

21. - 25. september: Rekrutteringstokt, Arendal, Fredrikstad og Tønsberg (Avlyst). Blir erstattet med dagseilinger for egne elever. 
26. - 30 oktober: Rekruteringstokt Leirvik, Florø, Bergen og Haugesund (Avlyst) Blir erstatet av tokt i Hardanger og Sunhodland. 
22. - 27. november. Høsttokt: Brevik, Oslo og Gøteborg. Vil bli endret!

2021

15. - 23. februar Vintertokt Nord Norge.
 

Endringer


Dette er seilingsplanene for Skoleskipet Gann, så langt vi har planlagt.

Legg merke til at nøyaktige anløpstider og havner ikke listes opp her.

Seilingsruten vår kan bli endret uten varsel. 
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann
Seilingsplaner for Skoleskipet Gann