11.apr.23

Ledige stillinger på Skoleskipet Gann

Ledige stillinger på Skoleskipet Gann

Vi har flere ledige stillinger på Skoleskipet Gann.

 1. Adm. maskinsjef
 2. Maskinsjef/teknisk inspektør
 3. Skipselektriker
 4. Reparatør / mekaniker eller motormann/skipsmotormekaniker
 5. Forpleiningsassistent (Vikariat)
   
Danning og utdanning i et maritimt miljø
Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent, videregående privatskole med utvidet kristen formålsparagraf. Skolen er godkjent som opplæringsinstitusjon for maritime konvensjonsfag. Vi har godkjenning for å utdanne 140 elever på henholdsvis Vg1 TIF, Vg1 Elektrofag og Vg2 Maritime fag.

Skoleskipet Gann har sin base på Buøy i Stavanger, og foruten selve skipet MS Gann, har vi et skolebygg med undervisningsrom, kontorer og verksteder. Skoledriften er hovedformålet for vårt arbeid, men vi har også andre aktiviteter som sommercruise og hotelloppdrag. I løpet av skoleåret seiler vi ca. 50 døgn med elever i tillegg til sommercruise med passasjerer, hotelloppdrag og charterturer om sommeren.  MS Gann har nylig fått en større oppgradering til hybrid fremdriftssystem. Dette tar oss med inn i den «grønne» teknologien som nå preger den maritime næringen. Oppgraderingen gir våre elever et flott tilbud og en bedret teoretisk og praktisk opplæring - hvor økt digital kompetanse blir en klar gevinst.
  
Skolens visjon
Gi lyst på livet og evne til å mestre det!

Verdier
Trygghet – Tilhørighet – Mestring – Anerkjennelse  
 •  1. Adm. maskinsjef - 2. Maskinsjef/teknisk inspektør 
Vi søker to personer som sammen, og i samarbeid med ansatte i maskindepartementet, kan løse oppgaver knyttet til administrasjon av hele det tekniske anlegget om bord. 

Ansvarsområde

Adm. maskinsjef er del av virksomhetens ledergruppe, og er leder med personaloppfølging for maskinavdelingens 12 ansatte.
Adm. maskinsjef har, sammen med maskinsjef/teknisk inspektør, ansvar for drift og vedlikehold av skipets tekniske anlegg. Begge jobbene innebærer stor grad av selvstendighet med ansvar for planlegging og oppfølging av vedlikehold, dokkinger og oppgraderinger.

Kompetanse- og ferdighetskrav
Solid fagkompetanse og legitimitet til å gjøre faglige vurderinger
Handlingsorientert med evne til å arbeide planmessig og målrettet
Erfaring som maskinsjef/maskinist.
Maskinoffiser klasse 1
Ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter
Passasjer- og krisehåndteringskurs

For mer informasjon
For mer utfyllende informasjon om stillingene adm.maskinsjef og maskinsjef/teknisk inspektør; ta kontakt med  kaptein Bernt Jarl Berge, 938 01 588
Annet
Maskinsjefen på Skoleskipet Gann bør bo lokalt.
 
 • 3. Skipselektriker
   
Ansvar og arbeidsoppgaver: Stillingen inngår i maskindepartementet sammen med skipets øvrige elektrikere, IT-personell og maskinister. Stillingen har særskilte oppgaver innen drift og vedlikehold av skipet. Undervisning og/eller instruksjon av elever i praksis vil være en del av oppgavene.
Prosjektarbeid og ledelse vil kunne forekomme i forbindelse med oppgraderinger og ombygginger. Deler av det praktiske arbeidet utføres sammen med elever.

Kompetanse- og ferdighetskrav
Formell utdanning som skipselektriker eller elektroniker med kompetanse på maritime systemer, navigasjonshjelpemidler mm. Elektriker uten maritim erfaring vil også bli vurdert.
Vi ser etter en person som kan jobbe selvstendig, er samarbeidsorientert, positiv og serviceinnstilt. Pedagogisk utdanning er en fordel, men ingen forutsetning

For mer informasjon
Ta kontakt med Maskinsjef Sigbjørn Harboe  dersom du ønsker mer utfyllende informasjon om stillingen.
 
 •  4. Er du reparatør / mekaniker eller motormann/skipsmotormekaniker?

- kan en jobb på Skoleskipet Gann være av interesse? Vi søker en fagutdannet person – gjerne med maritim bakgrunn

Ansvar og arbeidsoppgaver
Du blir en del a et team som jobber med vedlikehold og praktisk arbeid om bord i MS Gann, kombinert med planlegging og gjennomføring av verkstedsundervisning for TIF-elever hvor maritim tenkning og praksis kan være naturlig del av opplegget.
Kompetanse- og ferdighetskrav:
Vi ser etter en fagperson som er engasjert, involverende og tydelig, har høy kompetanse og godt humør. Søkerne liker å jobbe praktisk og har glede i sin undervisningspraksis. Undervisningspersonell på Skoleskipet Gann jobber tett, og evne til samarbeid og fleksibilitet er verdsatt.
Personlig egnethet og allsidighet vil bli vektlagt ved tilsetting.
- fagbrev innen mekaniske fag
- minimum 4 års relevant yrkeserfaring etter gjennomført fagbrev
- Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) - eller ønske om å begynne innen 3 år
- Søkere med kun fagbrev vil bli tatt i betraktning.


For mer informasjon
Ta kontakt med skoleleder Jan Inge Vik jan.inge.vik@gann.no dersom du ønsker mer utfyllende informasjon om stillingen.

Tiltredelse 01.08.2023.

Personlige egenskaper
Raus og inkluderende. Høy arbeidskapasitet. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Godt humør. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du bør like å omgås mennesker.
Dette er spennende jobber der du får brukt din tekniske og mellommenneskelige erfaring i et ungdommelig miljø.


Tiltredelse 01.08.2023.
 
 • 5. Forpleiningsassistent (Vikariat) 

Situasjonen rundt Covid-19 viruset har vist oss hvor viktig effektivt og nøyaktig renhold er. Om bord på et skip er dette særlig viktig. Vi har behov for flinke renholdere på Skoleskipet Gann – selv om vi kaller det forpleiningsassistent.
 
Ledig vikarstilling som forpleiningsassistent 60% stilling. Mulighet for mer i perioder.

Ansvar og arbeidsoppgaver: Forpleiningsassistenter har bl.a. ansvar for trygt renhold om bord i skipet. Det kan også medføre noe matlaging på skipet etter fastlagt vaktordning. Forpleiningsassistenter deltar i skipets tilsynsvaktordning. En viktig del av jobben er å veilede elever i praksis. 
Ferdigheter: Vi ser etter en som kan jobbe selvstendig, er samarbeidsorientert, positiv, fleksibel og serviceinnstilt. Forpleiningsassistenter inngår vanligvis i skipets sikkerhetsbemanning, og det er fordel om søker har maritime sikkerhetskurs. Søkere uten sikkerhetskurs blir vurdert, men det er ikke sikkert at disse da blir sendt på kurs og blir en del av sikkerhetsbemanningen.
 
Søker kan ha erfaring fra renhold, kantinedrift etc., men full opplæring vil bli gitt. Det er en fordel at søker har erfaring med skoledrift / pedagogisk arbeid, men ingen forutsetning. Arbeidserfaring med ungdom og personlig egnethet blir vektlagt.
 
Stillingen medfører ikke skiftordning, men skipet seiler i perioder på inntil 14 dager i skoleåret og inntil 30 dager om sommeren. Tilsynsvakter (ca 1 gg i mnd) og vakthelger i byssa (2-3 pr semester) er en del av fastlønnsordningen.

For mer informasjon
Ta kontakt med stuert Ove Tveit, tlf. 97520623 dersom du ønsker mer utfyllende informasjon om stillingen. Oppstart etter avtale. 

Om alle stillingene
Personlige egenskaper
Raus og inkluderende. Høy arbeidskapasitet. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Godt humør. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du bør like å omgås mennesker.
Dette er spennende jobber der du får brukt din tekniske og mellommenneskelige erfaring i et ungdommelig miljø.

Alle ansatte i videregående skoler må fremvise politiattest. Det forventes en positiv og åpen innstilling, fleksibilitet og vilje til videreutvikling- og vilje til handling! 
Søker må være lojal overfor skolens kristne profil. Stillingene medfører vakter på skipet.  
 

Søkere som ser etter kortere engasjement bes trykke her. 


Vi tilbyr:
Lønn og arbeidsvilkår etter fast tariff.
En annerledes og spennende skole med motiverte elever.
Mulighet til å være med på treningstokt i inn- og utland.

Søknadsfrist og oppstart
Søknadsfrist: omgående helst før 01. mai 2023. 
Oppstart: Etter avtale. (For undervisningsstilling: 01.08.2023)
Søknad med relevante papirer sendes på e-post: post@gann.no
 
Skoleskipet Gann
Tømmerodden 1
4077 Hundvåg
www.gann.no
 
 
 
Ledige stillinger på Skoleskipet Gann

Flere nyheter

Maritime Training Provider
01.jan.01

Maritime Training Provider

Som en maritim utdanninginstitusjon er vi avhengig av at vi har en godkjenning. Vi får vår endelige godkjenning av Sjøfartsdirektoratet, og det er de som har revidert og evaluert skolen vår frem til nå.
Maritime Training Provider
Er du reparatør / mekaniker eller motormann/skipsmotormekaniker?
15.mai.23

Er du reparatør / mekaniker eller motormann/skipsmotormekaniker?

- kan en jobb på Skoleskipet Gann være av interesse? Vi søker en fagutdannet person – gjerne med maritim bakgrunn
Er du reparatør / mekaniker eller motormann/skipsmotormekaniker?
Seilingsrute Vårtokt 2023
17.apr.23

Seilingsrute Vårtokt 2023

Vi seiler vårtoktet vårt fra 18. - 28. april. Her er planlagt seilingsrute,
Seilingsrute Vårtokt 2023