Skoleskipet-Gann-logo-horisontal
Danning og utdanning i et maritimt miljø
Skoleskipet-Gann-logo-horisontal
dsc00870
IMG_20190718_190228
maskinist
20160905_095031

Ledige stillinger på Skoleskipet Gann

Vi har for tiden flere ledige stillinger - både om bord og i administrasjonen.

Danning og utdanning i et maritimt miljø

Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent, videregående friskole med utvidet kristen formålsparagraf. Skolen er godkjent som opplæringsinstitusjon for maritime konvensjonsfag. Vi har godkjenning for å utdanne 120 elever på henholdsvis Vg1 TIP, Vg1 Elektro og Vg2 Maritime fag.

Skolen er lokalisert på Buøy i Stavanger, og foruten selve skipet MS Gann, har vi et skolebygg med undervisningsrom, kontorer og verksteder. Skoledriften er hovedformålet for vårt arbeid, men vi har også andre aktiviteter som sommercruise, hotelloppdrag og maritime kurs.
 
Visjon
Gi lyst på livet og evne til å mestre det!
 
Verdier som kjennetegner vår organisasjon
Trygghet – Tilhørighet – Mestring – Anerkjennelse
 
Alle ansatte i videregående skoler må fremvise politiattest. Søker må identifisere seg med skolens kristne profil. Det forventes en positiv og åpen innstilling, fleksibilitet og vilje til videreutvikling- og vilje til handling! 

 

Vikariat som forpleiningsassistent 100% stilling


Vi har ledig et 8 måneders vikariat som forpleiningsassistent - med mulighet for forlengelse.

Ansvar og arbeidsoppgaver: Forpleiningsassistenter har bl. a. ansvar for renhold om bord i skipet, ansvar for å tilberede koldtmat, kokeansvar på skipet etter fastlagt vaktordning og deltakelse i skipets tilsynsvaktordning. En viktig del av jobben er å veilede elever i praksis. 

Ferdigheter: Vi ser etter en som kan jobbe selvstendig, er samarbeidsorientert, positiv, fleksibel og serviceinnstilt.  
Forpleiningsassistener går inn i skipets sikkerhetsbemanning, og søker må ha – eller være villig til å ta alle maritime sikkerhetskurs.
Søker bør ha erfaring fra koldtkjøkken, kantinedrift og renhold. Erfaring med IK-mat systemer. Det er ønskelig at søker har erfaring med skoledrift / pedagogisk arbeid. Arbeidserfaring med ungdom og personlig egnethet blir vektlagt.
Stillingen medfører ikke skiftordning, men skipet seiler i perioder på inntil 14 dager. tilsynsvakter (2-3 pr semester) går utover normal arbeidsdag.
 
Ta kontakt med stuert Ove Tveit, tlf. 97520623 dersom du ønsker mer utfyllende informasjon om stillingen. Oppstart fra 1. januar, eller etter avtale.
 


Administrasjonskonsulenter - med inntil 160% fast stilling


Vi vil søke å legge til rette for at stillingene (inntil 160%) kan bli delt i en prosentstørrelse i tråd med kandidatenes ønsker og virksomhetens behov.

Aktuelle ansvars- og arbeidsoppgaver: Selvstendige skriveoppdrag (KS-rutiner, søknader, referat, møteinnkallinger)
HMS- og internkontrollarbeid – undervisning
Lede ulike møter
Sentralbord
Arkivansvarlig – opplæring, oppbygging og gjennomføring av arkiv-rutiner
Ansvar for søker- og elevdatabasen. Deriblant registrering, utarbeidelse av lister og innhenting av annen manglende informasjon osv.
Utsending av diverse brev og informasjon til elever og foresatte
Rapportering av karakterer og elevinformasjon til off. myndigheter
Utarbeidelse av kompetansebevis mm
Fakturere elevene og oppfølging av betalinger
Diverse forefallende regnskapsarbeid
Innkjøp av kontorrekvisita
Medlem av beredskapsgruppen
 
Ferdigheter: Vi ser etter personer som er skrivekyndige, kan lede møter, og sette aksjoner. Det er ønskelig at søkere har bredest mulig erfaring med kontor-administrative rutiner. Formell universitets- og høyskoleutdanning vil bli vektlagt. Det er videre en fordel om søkere har god kjennskap til Visma Global/dokumentsenter, FileMaker, Excel og Word.
Stillingen inngår i et team i administrasjonen og kan bli tillagt andre selvstendige oppgaver. Ta kontakt med daglig leder Geir Danielsen, tlf. 40412731 dersom du ønsker mer utfyllende informasjon om stillingene. Oppstart: Snarest etter 1. desember.
 


Motormann 100% fast stilling


Vi har ledig stilling som motormann, med reparatøroppgaver.

Ferdigheter: Søker må ha motormannsertifikat, samt erfaring med rørarbeid og sveising.
Vi ser etter personer som trives med å jobbe med ungdom, og som har evne til å formidle faget. Personlig egnethet vil vektlegges.

Ansvar og arbeidsoppgaver: Daglig vedlikehold av skipets tekniske systemer og vvs-anlegg.
Deler av arbeidet utføres sammen med elever.
Du vil inngå i skipets sikkerhetsbemanning, i maskindepartementet.
Stillingen medfører ikke skiftordning, men skipet seiler i perioder på inntil 14 dager. 
Lønn etter tariff.
Ta kontakt med adm.maskinsjef  Terje Haugvaldstad, tlf. 95177754 dersom du ønsker mer utfyllende informasjon om stillingene. Oppstart: Snarest.
  
For alle søknader gjelder:
Søknad på norsk med relevante papirer sendes på e-post til: post@gann.no
Merk tydelig på søknaden hvilken stilling du søker.
Søknadsfrist: 8. november 2019.

Skoleskipet Gann
Tømmerodden 1
4077 Hundvåg
www.gann.no