27.mai.22

Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann

Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann

Maskinsjefen er del av virksomhetens ledergruppe, og er leder med personaloppfølging for maskinavdelingens 12 ansatte.

Danning og utdanning i et maritimt miljø
Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent, videregående friskole med utvidet kristen formålsparagraf. Skolen er godkjent som opplæringsinstitusjon for maritime konvensjonsfag. Vi har godkjenning for å utdanne 135 elever på henholdsvis Vg1 TF, Vg1 Elektro og Vg2 Maritime fag.

Skolen er lokalisert på Buøy i Stavanger, og foruten selve skipet MS Gann, har vi et skolebygg med undervisningsrom, kontorer og verksteder. Skoledriften er hovedformålet for vårt arbeid, men vi har også andre aktiviteter som sommercruise og hotelloppdrag. MS Gann har nylig fått en større oppgradering til hybrid framdriftssystem. Dette tar oss like inn i den «grønne» teknologien som er på full fart inn i den maritime næringen. Og det gir våre elever et fantastisk flott tilbud om en bedret teoretisk og praktisk opplæring hvor også økt digital kompetanse blir en klar gevinst.
  
Skolens visjon
Gi lyst på livet og evne til å mestre det!

Verdier
Trygghet – Tilhørighet – Mestring – Anerkjennelse
  
Ansvarsområde
Maskinsjefen er del av virksomhetens ledergruppe, og er leder med personaloppfølging for maskinavdelingens 12 ansatte.
Maskinsjefen har ansvar for drift og vedlikehold av skipets tekniske anlegg. Du vil ha stor grad av selvstendighet, og ansvar for planlegging og oppfølging av vedlikehold, dokkinger og oppgraderinger, sammen med teknisk inspektør.
 
Arbeidsoppgaver
Oppfølging av skipets vedlikeholdssystem (STAR)
Oppfølging av Kadetter (opplæringsansvarlig)
Legge til rette for et utviklende og kreativt miljø med gode læringsprosesser
Lede samarbeids- og samskapingsprosesser med tanke på målrettet innsats overfor våre elever.
Bidra til kompetansebygging for å løse nåværende og kommende oppgaver
Bidra i prosesser vedr. timeplanlegging - i samarbeid med andre departement/skolen.

Ønskede kvalifikasjoner
Solid fagkompetanse og legitimitet til å gjøre faglige vurderinger
Tydelig leder med evne til å involvere og delegere
Handlingsorientert med evne til å arbeide planmessig og målrettet
Erfaring med ledelse av kompetanseutvikling samt utviklings- og endringsprosesser
Erfaring som maskinsjef/maskinist.
Praktisk pedagogisk utdanning eller påbegynnes innen 3 år.

Kompetansekrav
Maskinoffiser klasse 1
Ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter
Passasjer- og krisehåndteringskurs

Personlige egenskaper
Raus og inkluderende. Høy arbeidskapasitet. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Godt humør. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du bør like å omgås mennesker.
Dette er en spennende jobb der du får brukt din tekniske og mellommenneskelige erfaring i et ungdommelig miljø.
 
Annet om stillingen
Alle ansatte i videregående skoler må fremvise politiattest. Det forventes en positiv og åpen innstilling, fleksibilitet og vilje til videreutvikling- og vilje til handling! 
Søker må, sammen med ledelsen - fronte og målbære - skolens kristne profil.

Maskinsjefen på Skoleskipet Gann bør bo lokalt.

Ta kontakt med daglig leder Geir Danielsen, 404 12 731 eller kaptein Bernt Jarl Berge, 938 01 588 dersom du ønsker mer utfyllende informasjon om stillingen. Søknadsfrist 17. juni 2022.
Oppstart: Etter avtale. Lønn etter fastlagt tariffavtale. 
Søknad med relevante papirer sendes på e-post: post@gann.no
 
Skoleskipet Gann
Tømmerodden 1
4077 Hundvåg
www.gann.no 
 
Ledig stilling som Maskinsjef på Skoleskipet Gann

Flere nyheter

Vi søker Daglig leder
30.nov.23

Vi søker Daglig leder

Er du en visjonær leder med engasjement for utdanning?
Vi søker Daglig leder
Vikarer til Skoleskipet Gann.
23.nov.23

Vikarer til Skoleskipet Gann.

Gymnastikk, Engelsk og andre fag – samt maritime instruktører på dekk og i maskin
Vikarer til Skoleskipet Gann.
Har du mekanisk fagbrev, er motormann eller maskinist?
22.nov.23

Har du mekanisk fagbrev, er motormann eller maskinist?

Skoleskipet Gann kan ha ledig stilling for deg.
Har du mekanisk fagbrev, er motormann eller maskinist?