skoleskipet-gann-logo-horisontal
Danning og utdanning i et maritimt miljø
h%c3%b8ysp

Gann arrangerer Oppgraderingskurs

Oppgradering for Maskinoffiserer. Kurset tilfredsstiller kravene til STCW 1978 m/tillegg (STCW 2010) og er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
5 dagers kurs forberedende del (70 timer totalt inkl. 10 timer forkurs FSE og 10 timer forkurs oppgaver) for oppgradering maskinoffiser.

Modul I FSE 10 timer (forkurs)

Modul II OPPGAVER 10 timer (forkurs)

Modul III

KURS 10 timer mandag  

KURS 10 timer tirsdag

KURS 10 timer onsdag

KURS 10 timer torsdag

KURS 10 timer fredag

70 timer totalt

Etter gjennomført og bestått kurs har deltakerne fått nødvendig opplæring i forhold til de krav som settes til oppgradering av maskinoffiserer og i henhold til Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk av 22. desember 2011 nr. 1523. «Forskriftens vedlegg IV, STCW tabell A-III/1 og A III/2 og A-lll/3 – Oppgradering for maskinoffiserer, elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på operativt og ledelsesnivå.»

Tilleggskompetansen er i henhold til Sjøfartsdirektoratets opplæringskrav.

Kurspris per. person 26 000,- inkl. måltider.

Vi kan også tilby overnatting for 900,- kr pr. natt pr. person.

Målgruppe: Maskinoffiserer

Fagansvarlig: Eivind Lye

Prekvalifisering
Før kursstart vil deltakerne få tilgang til e-læringskurset ”FSE Skip lav- og høyspenning” og ”FSE Skip – Oppgaver (STCW 2010)”. I tillegg vil deltakerne få tilsendt en e-post med oppgaver som må besvares (ca. 10 timers arbeid). Oppgavene må leveres inn senest 16 dager før kursstart. Oppgavene må godkjennes av Gann.

Maksimalt antall deltakere: 15 deltakere

Kurset inneholder disse emnene:
: Førstehjelp ved strømskader
: Praktisk HLR øvelser 
: Kraftelektronikk (Kraftomformere)
: Oppbygging av elektriske kraftnett/høyspenning
: Brytertyper, tavlefelt og utstyr
: Høyspenningskabler
: Tekniske sikkerhetsbarrierer og risikovurderinger
: Farer ved elektrisitet
: Verneutstyr og bekledning
: Leder for sikkerhet (LFS) og leder for kobling (LFK)
: Praktiske øvelser
: Spenningsprøvere og jordingsapparater
: Planlegging og utarbeidelse av koblingsordre
: Generelt vedlikehold/kontroll
: Høyspenningsmåleteknikk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt oss
Tømmerodden 1
N-4077 Hundvåg
Tel:  +47 51 85 48 60
M/S Gann:  +47 99 09 88 89
Følg oss!
facebook hvit sirkel  instagram hvit sirkel  youtube hvit sirkel
M/S GANN Maritim Utdanning
Kontakt oss
Tømmerodden 1
N-4077 Hundvåg
Mob:  +47 51 85 48 60
Tlf:     +47 99 09 88 89
Nyhetsbrev
Subscribe to our newsletter to always be up to date! See more, learn more.
REGISTRER
facebook hvit sirkel  linkedin hvit sirkel  instagram hvit sirkel  twitter hvit sirkel  youtube hvit sirkel